Obwodnica Gryfina w ciągu DK31 – wybrano wykonawcę

Najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gryfina była oferta konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras. Ta opiewała na kwotę 74,77 mln zł za wykonanie odcinka o długości 5,6 km. Pozostali oferenci mogą odwołać się od tej decyzji w ciągu najbliższych 10 dni. Całe postępowanie będzie podlegać kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Program budowy 100 obwodnic  GDDKiA

Przetarg ogłoszono pod koniec września ubiegłego roku, a projekt inwestycji znalazł się w rządowym Programie budowy 100 obwodnic, którego istotą jest łącznie dziewięć zadań w województwie zachodniopomorskim. Inny przetarg dotyczy realizacji obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 – aktualnie weryfikowane są oferty potencjalnych wykonawców.

plan obwodnicy gryfina

Projekt i budowa

Według oferty wykonawca obwodnicy Gryfina w ciągu 17 miesięcy musi opracować dokumentację projektową i uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja budowy ma nastąpić w ciągu kolejnych 19 miesięcy (wyłączony zostaje okres zimowy). Inwestycja ma przebiegać w latach 2021-2025.

100 obwodnic

Gryfino wolne od ruchu tranzytowego z DK31

Dzisiaj odcinek DK31 przebiega przez główne ulice miasta Gryfino, to jedyna droga w południowej części miasta. To na niej kumuluje się ruch zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. Obwodnica pozwoli ominąć miasto od wschodniej strony. Założono, że będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym). Na obwodnicy zaprojektowano cztery ronda – na odcinku początkowym i końcowym, a także na skrzyżowaniu z DW120  oraz na skrzyżowaniu z drogą powiatową.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl