Nowy przebieg DK 10 – podpisano umowę na projekt obwodnicy Mierzyna

09:32
obwodnica Mierzyna
Fot. GDDKiA w Szczecinie

Następna cegiełka, jeżeli chodzi o budowę infrastruktury Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina została dołożona. Gmina Miasto Szczecin zawarła umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Biurem Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu dk 10 (odc. Dołuje – Szczecin)”.

Fot. GDDKiA w Szczecinie

Jak będzie przebiegała obwodnica?

Nowy odcinek drogi krajowej nr 10 (obwodnica Mierzyna) o długości blisko 8km, rozpoczynać się będzie na wysokości Centrum Handlowego Ster i przebiegać będzie m.in. do Węzła Dołuje, łączącego się z planowanym Zachodnim Drogowym Obejściem Szczecina. Część nowej trasy na odcinku 2,3 km, przebiegać będzie przez tereny należące do Gminy Miasta Szczecin.  Miasto zamierza współfinansować opracowanie projektu oraz przyszłe wykonanie prac budowlanych, które obejmuje fragment drogi w granicach administracyjnych Szczecina. Pierwszy etap inwestycji, czyli projektowanie, właśnie się zaczyna. Na przygotowanie dokumentacji projektowej razem z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, biuro projektowe ma 23 miesiące od dnia podpisania umowy.

obwodnica Mierzyna
Fot. GDDKiA w Szczecinie
obwodnica Mierzyna
Fot. GDDKiA w Szczecinie
obwodnica Mierzyna
Fot. GDDKiA w Szczecinie
obwodnica Mierzyna
Fot. GDDKiA w Szczecinie
obwodnica Mierzyna
Fot. GDDKiA w Szczecinie

Pozostałe elementy inwestycji

Budowa obwodnicy Mierzyna to zadanie ściśle powiązane z planowaną przez Gminę Miasto Szczecin inwestycją drogowo-tramwajową – budową torowiska i pętli tramwajowej przy CH Ster oraz przebudową ulicy Ku Słońcu od Ronda Gierosa do wysokości nowej pętli. To ważna inwestycja dla dzielnicy Gumieńce, które usprawni transport publiczny, poprawi bezpieczeństwo oraz poprawi dojazd do nowego przebiegu DK10. Miasto jest w posiadaniu dokumentacji projektowej. Wykonanie tego zadania z uwagi na wysoki koszt, może być wykonana tylko przy współudziale funduszy zewnętrznych, czy to dedykowanych programów unijnych lub ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy.

Szczecin gotowy na Zachodnie Drogowe Obejście

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina to projekt infrastrukturalny dla metropolii Szczecińskiej oraz regionu. Miasto Szczecin razem z samorządami, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, przygotowuje się do tej inwestycji od ponad 10 lat. Właśnie dlatego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która po przeniesieniu jej na  GDDKiA dała możliwość stronie rządowej rozpoczęcia projektowania inwestycji.

Inne działania Szczecina

Szczecin w zakresie przygotowań do realizacji tej inwestycji prowadzi własne działania. To infrastruktura drogowa, która w granicach administracyjnych miasta uzupełnia układ dojazdowy do węzłów i samego obejścia: Węzeł Głębokie; zmodernizowany szczeciński odcinek ulicy Przęsocińskiej; pierwszy i drugi etap ulicy Szafera; ulica Modra i Koralowa. To także trzeci etap Trasy Północnej, włączenie obwodnicy Przecławia w układ drogowy ronda Hakena, współpraca z Gminą Dobrą przy budowie nowej drogi od Wołczkowa do ul. Szafera oraz układ drogowo-tramwajowy wzdłuż ulicy Ku Słońcu do pętli Mierzyn przy CH Ster.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl