Nowy most na rzece Regalicy otwarty. W niedzielę przejechały pierwsze pociągi

Nowym mostem na Regalicy w niedzielny poranek 10 grudnia br., przejechały pociągi. Jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych na pomorzu zachodnim dobiega końca.

Zadanie obejmowało budowę trójprzęsłowego obiektu kratownicowego pod nowym układem kolejowym (odsuniętym w planie od istniejącego) oraz częściową rozbiórkę obiektu istniejącego. Przeznaczenie nowego obiektu nie zmieniło się – most stanowi przeprawę linii kolejowej przez rzekę Regalicę. Prześwit nowego mostu wynosi 6,20 m powyżej WWŻ. Podnoszone przęsło mostu kolejowego na rzece Regalicy, stanowiące ruchomy element mostu, jest objęte ochroną konserwatorską.

Celem inwestycji było zwiększenie swobody żeglugi śródlądowej przy zapewnieniu ciągłości ruchu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 273. Wartość kontraktu wynosi 282 mln złotych netto. Inwestycja prowadzona jest w formule „buduj”, a finansowana jest ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Cele szczegółowe, jakie zostały osiągnięte w wyniku realizacji inwestycji to:

  • Poprawa efektywności i sprawności towarowych przewozów żeglugą śródlądową do portów bazowych Szczecin i Świnoujście, głównie na skutek skrócenia czasu oczekiwania barek na żeglugę pod mostem i zmniejszenie zużycia energii.
  • Poprawa przepustowość sieci, bezpieczeństwa ruchu, efektywności i sprawności kolejowych przewozów towarowych do portu Szczecin na linii 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny (linia nadodrzańska położona w granicach województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz na obszarze Zakładów Linii Kolejowych PKP PLK we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Szczecinie), poprzez oszczędność czasu pracy taboru kolejowego i zmniejszenie zużycia energii.
  • Ograniczenie negatywnych efektów zewnętrznych generowanych przez transport zaplecza portu Szczecin, dzięki ograniczeniu zużycia energii, a za tym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.
  • Zadanie realizowane w ramach POPDOW doprowadziło do poprawy ochrony przeciwpowodziowej (powodzie zatorowe) w wyniku umożliwienia niezakłóconej pracy lodołamaczy na całym odcinku dolnej Odry oraz wzmocnienia zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

Wartość inwestycji realizowanej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i PKP PLK to ok. 282 mln zł netto.

Zobacz także:

Unikalny most zwodzony nad Regalicą przechodzi do historii

 

Nowy most kolejowy nad Regalicą – jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych coraz bliżej!

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl