Nowe standardy zagospodarowania ogródków gastronomicznych na rewitalizowanej alei Wojska Polskiego

Wraz z zakończeniem przebudowy alei Wojska Polskiego mieszkańcy i przedsiębiorcy zyskają nie tylko nowe ulice, chodniki i otoczenie z mnóstwem zieleni, ale również nowe, ujednolicone zasady zagospodarowania ogródków gastronomicznych.


– Nowa jakość alei Wojska Polskiego po gruntownej rewitalizacji, remonty i zmiany wokół sprawiają, że wprowadzenie ujednoliconych zasad zagospodarowania ogródków stało się koniecznością – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Wypracowane ustalenia dotyczące zagospodarowania poszczególnych miejsc muszą być zgodne z zasadami zagospodarowania i zabudowy przyjętymi w obowiązujących planach miejscowych i spełniać określone wymogi m.in. dopuszczone zostaną na zasadach szczegółowych ogródki gastronomiczne wyłącznie niebędące obiektami kubaturowymi, bez przegród oraz powierzchni przesłaniających elewacje frontowe budynków, ich lokalizacja nie będzie mogła powodować ograniczeń w dostępie i użytkowaniu publicznych mebli ulicznych i elementów infrastruktury.

Trzy tereny: A, B i C

Nowe warunki zagospodarowania ogródków gastronomicznych będą dotyczyły: al. Wojska Polskiego (pomiędzy pl. Zwycięstwa i pl. Szarych Szeregów). Obszar alei Wojska Polskiego wraz z placami został podzielony na trzy zróżnicowane tereny (A, B, C), na których obowiązują odmienne sposoby zagospodarowania ogródków gastronomicznych zależne od kompozycji nawierzchni i przekroju alei.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Zasady wejdą w życie po zakończeniu prac i oddaniu do użytku alei Wojska Polskiego, do tego czasu przedsiębiorcy zainteresowani tematem będą mogli zapoznać się z nowymi warunkami bezpośrednio w jednostkach wydających zgodę na dzierżawy (ZDiTM) oraz skorzystać z pomocy merytorycznej i wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Zasady zostały wypracowane w porozumieniu z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta, Wydziałem Architektury i Budownictwa oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl