Nowe ścieżki rowerowe w Ustroniu Morskim

15:05
Ścieżka rowerowa
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pomiędzy dwiema miejscowościami w gminie Ustronie Morskie pojawi się trasa rowerowa. Dokładniej mówiąc, będzie to na odcinku Kukinka-Ustronie Morskie.  Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W dniu 22 grudnia 2021 roku wójt Bernadeta Borkowska i członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska, podpisały umowę zapewniającą to dofinansowanie.

Jaka będzie nowa trasa rowerowa?

Nowa scieżka rowerowa biegnąca przez Ustronie Morskie i Kukinkę, będzie sobie liczyła 3,5 kilometra. Na tej trasie pojawią się również dwa obiekty typu „Bike&Ride”. Droga rowerowa będzie korzystnym rozwiązaniem dla osób, które na co dzień dojeżdżają na rowerze do pracy w okolicy lub do dworca PKP w Ustroniu Morskim. Nowe połączenie rowerowe będzie wytwarzało też mniej zanieczyszczeń.

Członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska mówiła o tym, że na Pomorzu Zachodnim buduje się coraz więcej tras rowerowych. Pandemia koronawirusa nie zahamowała nowych inwestycji. Tworzone są nowe ścieżki na poziomie europejskim, które są doskonałym uzupełnieniem regionalnej sieci. Planowana jest budowa kolejnych ścieżek. To bardzo dobra informacja dla mieszkańców regionów, dla wszystkich osób, które lubią poruszać się na rowerze i dla turystów. Infrastruktura rowerowa dumnie reprezentuje całe województwo.

Koszty inwestycji i termin jej realizacji

Zgodnie z wyliczeniami Gminy Ustronie Morskie koszt budowy ścieżki to 2,8 mln zł. Ponad 1,5 mln zł będzie pochodziło ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy ścieżki rowerowej. Prace mają się zakończyć najpóźniej w grudniu 2022 roku.

Projekt ścieżki rowerowej jest zgodny z założeniami 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu” w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ścieżka rowerowa
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl