Nie będzie Hiltona w Szczecinie. Komornik zlicytuje dawny hotel Piast

13:27
Hilton w Szczecinie
Fot. https://www.szczecinskikomornik.pl

Hotel Hilton miał powstać w miejscu dawnego hotelu Piast przy placu Zwycięstwa, ale kamienica trafiła na komorniczą licytację.

Hotel Piast miał zamienić się w hotel Hilton

Dawny Hotel Piast u zbiegu ulicy Potulickiej i Placu Zwycięstwa w Szczecinie został wybudowany pod koniec dziewiętnastego wieku w ówczesnej dzielnicy Nowe Miasto. Pierwszym prywatnym właścicielem budynku było Przedsiębiorstwo Turystyczne Pomerania, które nabyło go od skarbu państwa. Pod koniec lat 90-tych obiekt został sprzedany prywatnemu inwestorowi, a w czerwcu 2015 roku okazało się, że kupiła go warszawska spółka Redi. Firma poinformowała, że w ciągu 18 miesięcy w tym miejscu powstanie hotel Hilton. Zabiegała także o zmianę planu zagospodarowania terenu, tak aby możliwe było wybudowanie dodatkowej kondygnacji. W 2016 roku zgodzili się na to szczecińscy radni.

Hilton w Szczecinie
Fot. https://www.szczecinskikomornik.pl

Zrujnowany budynek trafił na licytację komorniczą

W ramach prac przygotowawczych, inwestor wyburzył część wnętrza budynku. Powiatowy Inspektor Budowlany stwierdził, że istnieje zagrożenie dla otoczenia. Od lata 2016 roku inwestor nie wykonał już żadnych prac budowlanych. W konsekwencji zabytkowa kamienica trafiła na licytację komorniczą. Ogłoszenie o licytacji zostało zamieszczone na stronie komornika Łukasza Paucha, który działa przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum. Jej wartość oszacowano na 3,29 mln zł netto (4,06 mln zł z VAT). Cena wywoławcza jest równa 3/4 wartości oszacowania, czyli 2,46 mln zł (3,03 mln zł z VAT). Próba sprzedaży budynku odbędzie się 7 marca br. o godzinie 11.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl