Największa inwestycja w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu prawie ukończona

Już na ukończeniu jest inwestycja największa w historii istnienia Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu. Udało się już zrealizować prawie 80 procent planowanych prac. Aktualnie jest wykonywane poszerzenie podjazdu dla karetek. Wcześniej już rozbudowano aptekę szpitalną, zmodernizowano wejście do piwnicy, unowocześniono Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne, Centralną Sterylizatornię i Centrum Diagnostyczno-Obrazowe. Wszystkie zmiany związane z infrastrukturą udało się zrealizować dzięki ogromnemu wsparciu z funduszy europejskich.

Szpital cały czas się rozwija

Szpital w Kołobrzegu przez cały czas regularnie inwestuje w zaplecze medyczne, w sprzęt oraz w urządzenia. Prawie ukończona inwestycja jest największą w historii tej placówki medycznej. Jej koszt oszacowano na około 50 mln zł.

Korzyści z inwestycji

Złożona z kilku etapów inwestycja powoli się kończy. Dzięki kompleksowej modernizacji szpital w Kołobrzegu przeniesie się na zupełnie innym poziom. Ta inwestycja zagwarantuje lepsze warunki pracy. Natomiast nowe wyposażenie szpitala sprawi, że standardy leczenia w placówce również się podniosą. Korzystne zmiany są wprowadzane w najtrudniejszym okresie dla służby zdrowia, w czasie pandemii koronawirusa. Jednak szpital w Kołobrzegu jest istotnym elementem w systemie ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim, w szczególności w sezonie letnim, gdy do tej miejscowości i do wielu innych w okolicy przyjeżdża mnóstwo turystów.

Kilkuetapowa inwestycja

Realizacja inwestycji zaczęła się w 2018 roku. Zakładała ona zmiany infrastrukturalne w kilku przestrzeniach. Najszybciej, bo w marcu 2019 roku, dostosowano wejście do szpitala na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i w starszym wieku. W maju 2020 roku udało się zakończyć prace w Centralnej Sterylizatroni. W lipcu 2020 roku przebudowano aptekę szpitalną. W niej wydzielono pomieszczenia do przechowywania leków dziennych, recepturowych czy mieszanin żywienia dojelitowego. W marcu 2021 roku zmieniono Główną Stację Zasilania. Zamieniono ją na urządzenie o zwiększonej mocy niezbędnej do obsługi lecznicy.

Natomiast w czerwcu 2021 roku nastąpiła modernizacja Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego. To właśnie w nim wykonywane są całodobowe świadczenia dla pacjentów szpitalnych i osób z zewnątrz. W tym samym okresie nastąpiła również przebudowana Szpitalnej Izby Przyjęć. Została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, taki jak na przykład: kardiomonitory, lampy operacyjne, łózka szpitalne, wózki medyczne czy defibrylatory. W listopadzie zostało również zmodernizowane Centrum Diagnostyczno-Obrazowe. Kupiono tomograf komputerowy ze strzykawką automatycznego kontrastu oraz cyfrowe aparaty RTG. Aktualnie wykonywane są roboty budowlane polegające na poszerzeniu estakady, która jest podjazdem dla karetek. Umożliwi to postój aż czterech ambulansów w tym samym czasie.

Krótsze leczenie

Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli na skrócenie średniego pobytu chorego w szpitalu. Natomiast kompleksowa diagnostyka umożliwi wcześniejsze wykrywanie na przykład chorób nowotworowych i chorób układu krążeniowo-naczyniowego.

Koszt inwestycji

Koszt całkowity inwestycji oszacowano na prawie 50 mln zł, czego ponad 33 mln pochodzi ze środków unijnych, które Urząd Marszałkowski przekazuje się z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu państwa, budżetu województwa i z wkładu własnego szpitala w Kołobrzegu.

Informacje o szpitalu

Regionalny Szpital w Kołobrzegu to 1 z 13 placówek ochrony zdrowia podlegająca samorządowi województwa zachodniopomorskiego. Jednostka realizuje usługi medyczne na 13 oddziałach. W szpitalu zatrudnionych jest ponad 700 osób.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl