Nabrzeże Chorzowskie po modernizacji gotowe do pracy

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA systematycznie ulepsza dostęp do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego. Ważnym krokiem w kierunku finalizacji prac w tym rejonie jest zakończona modernizacja Nabrzeża Chorzowskiego, które jest teraz gotowe do pełnienia swojej funkcji.

Nabrzeże Chorzowskie, o długości 295,65 m i głębokości technicznej 12,5 m, zostało dostosowane do obsługi ładunków masowych, z dopuszczalnym obciążeniem 40 kN/m². Modernizacja ta jest częścią większego projektu „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, realizowanego przez ZMPSiŚ SA.

W ramach tej samej inwestycji powstało także nowe nabrzeże Dąbrowieckie, przeznaczone głównie do przeładunku kwasu siarkowego, które 26 kwietnia br. obsłużyło ono swój pierwszy statek.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” obejmuje przebudowę nabrzeży: Chorzowskiego, Katowickiego, Chorzowskiego-Uskok z rampą ro-ro, Gliwickiego Uskok, a także zalądowienie Basenu Noteckiego i budowę Nabrzeża Zamykającego. Dodatkowo przewidziano pogłębienie Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 m oraz umocnienie narożników Wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka oraz narożnika nab. Sosnowieckiego. Aktualny stan realizacji projektu wynosi około 86 procent.

Głównym wykonawcą robót budowlanych jest Korporacja Budowlana DORACO. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 223 mln zł netto i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (opr. ZMPSiŚ SA).

/Źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA /