Na Gumieńcach powstanie Centrum Aktywności Lokalnej

To będzie miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności. Na Osiedlu Gumieńce powstanie Centrum Aktywności Lokalnej. Projekt placówki jest w przygotowaniu.

Nowa placówka dedykowana mieszkańcom Osiedla Gumieńca, powstanie na działce 1/70 przy ul. Przygodnej, która zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, jest przeznaczona na funkcję świetlicy osiedlowej. Miasto Szczecin podpisało już umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku.

Zgodnie z założeniami ma to być budynek jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy wynoszącej około 600 m2. Obiekt będzie spełniał cztery podstawowe funkcje:

  • Biblioteki międzyosiedlowej o powierzchni min. 200m2;
  • Pomieszczeń Rady Osiedla o powierzchni około 80m2 z zapleczem socjalnym, magazynem i węzłem sanitarnym;
  • Świetlicy o powierzchni 140m2 z możliwością wydzielenia czterech niezależnych pracowni o powierzchni 35m2;
  • Amfiteatru.

Dodatkowo w obiekcie przewidziane zostały pomieszczenia magazynowe, zaplecze socjalne i węzeł sanitarny.

Dokumentacja projektowa ma być gotowa w przyszłym roku. Po jej przygotowaniu będzie można ogłosić przetarg na prace budowlane.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl