Modra i Koralowa – informacje z budowy [zdjęcia]

Na przebudowywanym fragmencie ul. Modrej trwają prace ziemne oraz sieciowe. Roboty budowlane, wykonywane są aktualnie na zamkniętym dla ruchu odcinku ul. Modrej. Rozebrano poprzednią nawierzchnię i stworzono wykopy. Najważniejsza jest przebudowa sieci podziemnych, w tym sieci gazowej.

Informacje o inwestycji

Planowana jest przebudowa ul. Modrej i Koralowej. Prace to między innymi:

 • poszerzenie jezdni i zrealizowanie nowej konstrukcji jezdni;
 • zrobienie pasów rowerowych;
 • przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
 • przebudowanie zatok autobusowych;
 • przebudowa oraz budowa chodników;
 • przebudowa zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
 • wycinka drzew i krzewów, które przeszkadzają w przebudowie;
 • wykonanie części stałej organizacji ruchu;
 • budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • budowa oraz przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • stworzenie kanału technologicznego;
 • przebudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
 • wyremontowanie przepustu;
 • zagospodarowanie zieleni w zakresie projektowanego pasa drogowego.

Wykonawca to STRABAG Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 23,8 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją objęła spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Przebudowa ulic
Fot. UM Szczecin
Przebudowa ulic
Fot. UM Szczecin
Przebudowa ulic
Fot. UM Szczecin
Przebudowa ulic
Fot. UM Szczecin
Przebudowa ulic
Fot. UM Szczecin
Przebudowa ulic
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl