Modernizacja pałacu w Buku będzie możliwa dzięki funduszom unijnym

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica ma w planach modernizację zabytkowego pałacu w Buku koło Przybiernowa. Remont obiektu będącego między innymi biblioteką i ośrodkiem szkoleniowym, będzie możliwy dzięki wsparciu z funduszy unijnych.

Zakres prac remontowych

Przygotowany przez Książnicę Pomorską plan remontu obejmuje wymianę dachu, odnowienie pomieszczeń magazynowych, częściową modernizację sieci elektrycznej i zakup schodołazu dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o ocalenie historycznej konstrukcji budynku, zagwarantowanie odpowiednich warunków dla znajdujących się w środku zbiorów i umożliwienie organizacji wydarzeń związanych z promocją historii i kultury regionu. Obecnie z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny poszycia i więźby dachowej budynek jest w części wyłączony z użytkowania.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz, mówi, że: Ośrodek w Buku to miejsce o ogromnym potencjale edukacyjnym i kulturalnym. Zdecydowaliśmy o wsparciu remontu obiektu, bo zależy nam na tym, aby pałac jak najszybciej spełniał swoje dotychczasowe funkcje. Chcemy, by ponownie stał się biblioteką, ośrodkiem szkoleniowym, centrum międzynarodowych dyskusji czy przestrzenią do organizacji zagranicznych spotkań.

Koszty remontu

Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zł. Modernizację wesprze środkami unijnymi w kwocie 1,7 mln zł. Urząd Marszałkowski z puli RPO WZ 2014-2020. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizacja prac od lipca 2022 roku do października 2023 roku.

Umowę o przyznanie środków podpisali 22 kwietnia 2022 roku marszałek województwa Olgierd Geblewicz i dyrektor instytucji Lucjan Bąbolewski.

Dyrektor Książnicy Pomorskiej Lucjan Bąbolewski, stwierdził, że: Po zakończeniu inwestycji nie będzie już zagrożenia dla przechowywanych w pałacu cennych zbiorów. Nie będzie również obaw o ich zniszczenie. Co więcej, zakładamy, że część zabytku zostanie udostępniona do zwiedzania turystom.

Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”.

O pałacu

Późnorenesansowy pałac rodziny Flemingów w Buku w gminie Przybiernów jest częścią Książnicy Pomorskiej od 1990 roku. Leży w bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym miejscu, na szlaku między Golczewem a Czarnogłowami, w otulinie Puszczy Goleniowskiej. W obiekcie znajdują się książki z różnych przedwojennych bibliotek pomorskich. Zbiory liczą około 40 tys. woluminów, głównie w języku niemieckim, francuskim, angielskim i łacinie. Do zabytkowego budynku należy XIX-wieczny park, gdzie rosną  dęby, lipy oraz buki.

remont pałacu
Fot. UM WZ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl