Modernizacja dostępu drogowego do Portu zakończona!

Ta inwestycja zmieniła i usprawniła dojazd do infrastruktury portowej w Szczecinie. Pięć przebudowanych ulic o łącznej długości ponad 2,7 km w samym sercu szczecińskiego Portu jest już gotowych.


Zasadnicze roboty budowlane zostały zakończone. Inwestycja obejmowała kompleksową przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. To część jednego z największych projektów infrastrukturalnych realizowanych w ostatnich latach w naszym mieście – „modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie”.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Modernizacja dostępu drogowego do Portu
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Modernizacja dostępu drogowego do Portu
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Wykonane zostały nowe jezdnie o wzmocnionej konstrukcji, ciągi piesze i rowerowe, a także przystanki autobusowe. Przebudowane zostały przejazdy kolejowe oraz zmodernizowane zostały sieci i instalacje teletechniczne. Dużym wyzwaniem przy realizacji robót, była konieczność dodatkowej wymiany gruntów. Najbardziej charakterystyczną częścią zrealizowanej inwestycji jest jednak nowe rondo, które powstało u zbiegu ulic Hryniewieckiego i Logistycznej. Przez jego wyspę centralną możliwy jest przejazd pojazdów z ładunkami wielkogabarytowymi.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Modernizacja dostępu drogowego do Portu
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Przed wykonawcą jeszcze odbiory oraz prace porządkowe i poprawkowe.

Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Koszt prac to ok. 51 mln zł brutto.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl