Miliony złotych na obwodnicę Szczecinka i poprawę bezpieczeństwa na Odrze

Ponad 213 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę obwodnicy Szczecinka. 17 mln złotych trafi natomiast do Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na rozbudowę Systemu Informacji Rzecznej na Dolnej Odrze.

Umowy na dofinansowanie obu inwestycji podpisali 18 lipca br. Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych (rządowej instytucji, która ocenia wnioski i przyznaje dofinansowanie), Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Piotr Durajczyk, p.o. Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. W uroczystości wzięli udział także minister inwestycji i rozwoju Andrzej Adamczyk oraz wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

Bezpieczniej i ciszej w Szczecinku

Obwodnica Szczecinka o długości prawie 12 kilometrów omijająca miasto od wschodu będzie częścią drogi ekspresowej S11. Inwestycja ma zmniejszyć natężenie ruchu w mieście, a tym samym poprawić jakość powietrza i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Całkowity koszt projektu to prawie 401 mln zł (w tym 213 mln zł unijnego dofinansowania).

W ramach inwestycji powstaną również: węzły drogowe „Szczecinek Śródmieście” i „Szczecinek Wschód”, skrzyżowania jednopoziomowe, wiadukty, mosty, estakady, elementy służące ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego) oraz urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu (oznakowania, bariery ochronne, ogrodzenia).

Zakończenie prac jest planowane na kwiecień 2019 roku.

Inwestycja znacząco poprawi warunki ruchu drogowego. Centrum miasta zostanie odciążone od ruchu tranzytowego, a jednocześnie polepszy się przepustowość jazdy w Szczecinku i okolicach. Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że dzięki obwodnicy poprawi się jakość życia w mieście – zmniejszy się chociażby zanieczyszczenie powietrza, gdyż wiele samochodów przeniesie się na obwodnicę – mówił Przemysław Gorgol, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Bezpieczniejsze przewozy na Odrze

Zharmonizowany System Informacji Rzecznej (RIS) to nowoczesny system zarządzania, który pozwala na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych dotyczących m.in. prognozy pogody, stanu wód oraz statków znajdujących się w strefie jego działania. Dane przetwarzane przez RIS w dużym stopniu wpływają na bezpieczeństwo przewozów w żegludze śródlądowej czy zarządzanie ruchem statków.

Inwestycja realizowana przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pozwoli na rozszerzenie obszaru objętego RIS na rzece Odrze i poprawę jakości funkcjonowania na terenach już objętych tym systemem (dzięki wdrożeniu niezbędnej infrastruktury technicznej). Obecnie RIS funkcjonuje na Odrze od połączenia z morskimi wodami wewnętrznymi do miejscowości Ognica, czyli miejsca gdzie Odra łączy się z Kanałem Schwedt. Dzięki inwestycji łączna długość dróg wodnych objętych system RIS powiększy się do prawie 243 kilometrów.

Inwestycja będzie kosztować 32 mln zł (w tym 17 mln zł unijnej dotacji).

Wdrożenie RIS ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków żeglugi w Polsce. System zwiększa bezpieczeństwo żeglugi, ale jednocześnie podnosi jakość komunikacji rzecznej w Polsce na najwyższy możliwy poziom. RIS pomaga w zintegrowaniu naszych korytarzy transportu śródlądowego z europejskim systemem, co może wpłynąć pozytywnie na rozwój żeglugi śródlądowej – wyjaśniał Przemysław Gorgol.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl