Międzyodrze – od czwartku zmiany w organizacji ruchu

Kierowcy muszą się przygotować na zmiany w organizacji ruchu w najbliższych dniach. Zmiany dotkną nie tylko ich, bo przebudowana będzie ulica Energetyków, po której poruszają się również tramwaje. Wykonywane będą masy asfaltowe w obrębie nowego ronda, rozpocznie się także przebudowa torowiska tramwajowego.

Nowy asfalt, lepsza jakość

Od najbliższego czwartku, tj. 7 kwietnia br., wykonawca inwestycji rozpocznie prace, które są związane z układaniem nowej nawierzchni asfaltowych w obrębie nowego ronda. Prace potrwają do niedzieli 10 kwietnia. W czasie wykonywania robót, wzdłuż ulicy Energetyków w obrębie ronda, mogą występować utrudnienia dla kierowców, bo planowane są tymczasowe zwężenia do jednego pasa ruchu. Warto zwrócić uwagę, że prace rozpoczną się wcześniej, niż początkowo przewidywał harmonogram.

Nowy asfalt będzie nakładany metodą slurry seal. Mieszanka slurry seal jest wytwarzana na miejscu jej wbudowania, w specjalnej maszynie, która spełnia rolę wytwórni i układarki. Odseparowane komponenty (kruszywo, emulsja asfaltowa, woda oraz cement) są podawane w oddzielnych zbiornikach przez system dozujących do bębna mieszalnika. Wcześniej ustala się odpowiednie proporcje. Czas stwardnienia mieszanki następuje zwykle w okresie od 1 do 3 godzin. Będzie to zależne od warunków pogodowych. Pełna stabilność następuje po całkowitym odparowaniu wody.

Zmiana ruchu także dla tramwajów

W niedzielę 10 kwietnia, czyli w dzień zakończenia robót – od północy do godziny 12:00 wyłączony będzie ruch tramwajów od ul. Energetyków. Od godziny 12:00 ruch zostanie uruchomiony. W związku z przebudową, która także będzie prowadzona na ul. Energetyków – ruch tramwajowy będzie się odbywać wahadłowo. Prace torowe mają się zakończyć w III kwartale br.

Międzyodrze - zmiana organizacji ruchu
Fot. UM Szczecin

Duża inwestycja

Całość inwestycji obejmie przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (m.in. Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Prace obejmą jezdnie, ciągnie piesze i pieszo-rowerowe. Wymianie ulegnie też oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. Obok trasy zamkowej pojawi się z kolei parking park&ride. Remont dosięgnie także sieci podziemne.

Termin wykonania robót nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy Koszt prac to 76 mln zł brutto. Generalnym wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Nadzór nad inwestycją pełni spółka Szczecińskie Inwestycje Miejsce Sp. z.o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Zobacz także:

W niedzielę tramwaje na prawobrzeże zostaną wstrzymane

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl