Miasto wybrało wykonawców infrastruktury przystanków SKM

Rozstrzygnięto przetargi i wybrano wykonawców, którzy zrealizują miejską część infrastruktury przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Turzyn, Dąbie (Północ), Załom, Trzebusz i Dunikowo. Miasto realizuje zgodnie z deklaracjami swoją część inwestycji.

Inwestycje zrealizują:

  • SKM Turzyn – ELBUD Szczecin Sp. z o.o. za kwotę 9 404 580,31 zł brutto.
  • SKM Dąbie (Północ) – ELBUD Szczecin Sp. z o.o. za kwotę 11 868 339,83 zł brutto.
  • SKM Załom – MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna za kwotę 3 233 490,68 zł brutto.
  • SKM Trzebusz – MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna za kwotę 7 667 288,09 zł brutto.
  • SKM Dunikowo – MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna za kwotę 11 872 176,06 zł brutto.

Zadania obejmują m.in. wykonanie chodników, miejsc postojowych dla samochodów, stojaków na rowery, przebudowę lub budowę fragmentów ulic, modernizację infrastruktury (sieci teletechniczne i energetyczne, kanalizacja deszczowa itp.). Zadania realizowane będą w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że przyszli wykonawcy oprócz prac budowlanych, będą musieli uzupełnić dokumentację projektową i uzyskać pozwolenia, uzgodnienia i decyzje niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl