Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę placu po Pomniku Wdzięczności

Ruszył przetarg na „Przebudowę fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II – pomiędzy pl. Lotników i pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie, z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom”. Oferty można składać do 11 listopada br.

Przypomnijmy, że ogłoszony w ubiegłym roku konkurs architektoniczny był konsekwencją decyzji o usunięciu Pomnika Wdzięczności z centrum Szczecina. Dotyczył on zagospodarowania fragmentu „Złotego Szlaku”, położonego między placem Żołnierza a placem Lotników. Zwycięska koncepcja zakłada stworzenie przyjaznego mieszkańcom placu z miejscem na okolicznościowe stragany i plenerową scenę. Zgodnie z projektem, nawierzchnia na nowym placu ma być dopasowana do istniejącej obecnie na placu Lotników.

Inwestycja ma być zrealizowana do 30 czerwca 2019 r.

Firmy zainteresowane przebudową mogą składać swoje oferty do 11 listopada br. do godziny 11.30 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl