Kto zbuduje budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczy PUM przy Unii Lubelskiej?

21 lipca br., Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie poinformował o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na „Budowę budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie”. Która oferta okazała się najkorzystniejsza?

Jak wynika z informacji publicznej podanej na platformie zakupowej PUM wyłonił najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawiło konsorcjum Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. (Lider) oraz PORR S.A. (Partner).

Źródło: Biuro Architektoniczne Dedeco

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa budynku kliniczno- dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie” – w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprojektowanie części budynku, wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń oraz wybudowanie budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej.

Źródło: Biuro Architektoniczne Dedeco

Za koncepcję budowlaną, wykonawczą i projekt wnętrz odpowiada Biuro Architektoniczne Dedeco, z którą możemy się zapoznać dzięki udostępnionym wizualizacjom.

Źródło: Biuro Architektoniczne Dedeco

Uznaliśmy, że racjonalizm funkcji będzie najwłaściwszym fundamentem do opracowania projektu nowego budynku akademickiego przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Istotnym elementem pracy jest też zintegrowanie projektowanej zabudowy z otoczeniem i utrzymanie wyjątkowego charakteru dzielnicy Pogodno. Dzięki zachowaniu ciągłości tradycji budowania zgodnego z lokalnym duchem pragniemy tworzyć jednorodną – harmonijną przestrzeń. Przez to nowy obiekt stanie się realnym wzbogaceniem istniejącego otoczenia czerpiąc jednocześnie wartość z zachowania ciągłości historii. – tłumaczy swoją koncepcję Biuro Architektoniczne DEDECO.

 

Źródło: Biuro Architektoniczne Dedeco

Pierwotna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 368 000 000,00 zł brutto, jednak najniższa propozycja wśród złożonych ofert to 558 381 870,00 zł. Ostatecznie dzięki uchwale nr 127/2023 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r., zwiększającej kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia udało się wyłonić Wykonawcę.

Przy ul. Unii Lubelskiej ma powstać ostatecznie Uniwersyteckie Centrum Onkologii (w jego skład miałyby wejść oddziały chemioterapii, radioterapii, onkologii i immunologii nowotworów) oraz Oddział Pediatrii i Żywienia. Przebudowany i zmodernizowany zostanie Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej (znany jako oddział św. Mikołaja). PUM utworzy też Centrum Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi, w którym będą przeprowadzane zabiegi do tej pory niewykonywane w Polsce. Rozbudowany zostanie też zespół poradni specjalistycznych. [Źródło: Szczecin się zmienia]

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl