Książnica Stargardzka zmieni się nie do poznania. Inwestycja za 8 mln zł

Książnica Stargardzka oraz jej zabytkowe otoczenie w ciągu najbliższych dwóch lat przejdą wielką metamorfozę. Dzięki inwestycji mieszkańcy będą mieli lepszy dostęp do działań edukacyjnych i kulturalnych. 

Umowa gwarantująca unijne dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia została wczoraj podpisana przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza i prezydenta Stargardu Rafała Zająca.

Książnica Stargardzka remont
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt przewiduje odtworzenie historycznej linii zabudowy, kompleksową renowację budynków Książnicy Stargardzkiej, zagospodarowanie otoczenia biblioteki, a także przywrócenie rysu zabytkowej Kamienicy Kletzanów oraz doposażenie obiektu w nowoczesny sprzęt i urządzenia.

To ważna pod wieloma względami informacja, że inwestycja będzie realizowana. Konkurs obejmujący unijne wsparcie na rewitalizację był trudny, a konkurencja duża – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Książka jest jednym z najwspanialszych przyjaciół człowieka. Dane o polskim czytelnictwie nie są zadowalające, dlatego każdą podejmowaną inicjatywę, aby ten trend odwracać, trzeba promować. Wierzę, że zmiany infrastrukturalne w Książnicy Stargardzkiej otwierają przed nią nowe możliwości, główne w zakresie edukacji i kultury.

Wspólny projekt stargardzkiego samorządu miasta i Książnicy Stargardzkiej będzie kosztować ok. 8 mln zł (w tym prawie 4 mln zł unijnego dofinansowania w ramach RPO WZ 2014-2020). Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na prace przygotowawcze, roboty budowlane, wyposażenie pomieszczeń oraz działania promocyjne.

Ta kolejna już umowa obejmująca unijne dofinansowanie to przykład, że samorząd województwa dba o lokalne społeczności. Zresztą owocna współpraca pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i stargardzkim samorządem miejskim trwa od wielu lat. Nie ma co ukrywać, że renowacja obiektu to istotna inwestycja w mieście. O wsparcie działań związanych z ratowaniem zabytku zabiegaliśmy od dłuższego czasu. Udało się, stąd moja ogromna radość – mówił prezydent Stargardu Rafał Zając.

Prace w ramach inwestycji ruszą jeszcze w tym miesiącu, a ich zakończenie jest planowane na marzec 2022 roku.

Książnica Stargardzka remont
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl