Kolejny etap realizacji inwestycji obwodnicy Gryfina

Obecnie odcinek DK31 przebiegający przez Gryfino prowadzi przez centrum miasta. Jest to jedyna droga w jego południowej części i dlatego kumuluje zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. Jesienią tego roku maja ruszyć prace budowlane nowej obwodnicy.

Jest wniosek o decyzję ZRID dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 został złożony do Wojewody Zachodniopomorskiego. Wykonawca zakończył prace nad projektem budowlanym i rozpoczęła się procedura, która pozwoli w przyszłości na rozpoczęcie robót. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych przypada na jesień tego roku, po uzyskaniu decyzji ZRID.

Zakończenie budowy obwodnicy Gryfina – IV kwartał 2024 r.

To pierwsza z dziewięciu inwestycji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim, dla której złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. GDDKiA umowę na realizację inwestycji podpisała w kwietniu 2021 r. z konsorcjum, którego liderem jest firma Roverpol, a wartość umowy wynosi 74,77 mln zł.

Wykonawca zmieścił się w uwzględnionym w umowie terminie 10 miesięcy na wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o decyzję ZRID. Teraz, przez najbliższe kilka miesięcy będzie trwało uzyskiwanie decyzji ZRID. Według założeń realizacja prac budowlanych ma zająć wykonawcy 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych).

Przebieg obwodnicy Gryfina

Obwodnica Gryfina ominie miasto od wschodu. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 5,6 km. Na trasie obwodnicy zaplanowano 4 ronda. Na nowej obwodnicy zaplanowano również:

  • urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
  • urządzenia ochrony środowiska, jak wiadukty, przejścia dla małych zwierząt czy przepusty dla płazów,
  • budowę ekranów akustycznych.

Inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic

Na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic – w tym planie znalazło się łącznie dziewięć inwestycji w woj. zachodniopomorskim. Obwodnica Gryfina w ciągu DK31 jest inwestycją o największym zaawansowaniu realizacji.

  • Drugą inwestycją jest obwodnica Szczecinka w ciągu DK20, dla której w maju tego roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.
  • Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 opracowywany jest projekt budowlany. Inwestycja ta miała już wcześniej uzyskaną decyzję środowiskową.
  • Dla obwodnic Wałcza, Szwecji, Rusinowa i Człopy na DK22 trwa uzyskiwane decyzji środowiskowych.
  • Dla obwodnic Stargardu i Złocieńca na DK20 trwa opracowywanie dokumentacji studialnej.

fot. GDDKiA

fot. GDDKiA
fot. GDDKiA

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl