Kolejne wieści z budowy Węzła Łękno [zdjęcia]

Kolejne wieści z budowy. Choć roboty budowlane w warunkach zimowych są utrudnione, prace na Węźle Łękno są kontynuowane. 

W minionych dniach w ramach robót mostowych wykonywane było deskowanie ustroju nośnego powstającego wiaduktu, prowadzony był również montaż zbrojenia. Na ul. Traugutta montowane były nowe słupy oświetleniowe. W ramach prac przy torowisku zamontowano bramki regulacyjne. Wykonywane były również drobne prace przy instalacjach sanitarnych związane m.in z montażem włazów studni.

kolejne wieści z budowy
Fot. Urząd Miasta Szczecin
kolejne wieści z budowy
Fot. Urząd Miasta Szczecin

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. ArkońskiejNiemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego.

kolejne wieści z budowy
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

kolejne wieści z budowy
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Całkowity koszt prac to ponad 137mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O..

Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

kolejne wieści z budowy
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Projekt pn: „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”, otrzymał dofinansowanie w ramach „Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl

Wcześniejsze wieści z budowy:

Węzeł Łękno – wieści z budowy [zdjęcia]

Węzeł Łękno: nowe wieści i zdjęcia z placu budowy