Karlino z inwestycją na miarę Europy. Istotna pomoc ze środków Unii Europejskiej

W Karlinie zacznie funkcjonować stacja badania cystern kriogenicznych do transportowania skroplonego gazu ziemnego LNG. Inwestycję zrealizuje spółka LNG Best Partner. Firmie pomogą w tym środki unijne jakie z RPO WZ 2014-2020 przekaże Urząd Marszałkowski. W poniedziałek 28 marca 2022 roku, w karlińskim urzędzie miejskim przedstawiciele przedsiębiorstwa i wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj podpiszą porozumienie, które przyzna dofinansowanie inwestycji.

Co będzie obejmował projekt?

Projekt będzie polegał na wybudowaniu stacji napraw i serwisowania specjalistycznych cystern kriogenicznych do przewozu ciekłego LNG. Zostanie utworzona część biurowa i kupione innowacyjne wyposażenie warsztatowe, specjalistyczny pojazd, oprogramowanie. Spółka ma w planach również wdrożenie wyników B+R z zastosowania stacjonarnego systemu laserowej detekcji metanu do wykrywania nieszczelności. Wszystkie te rozwiązania będą się opierały na sprzęcie gwarantującym najwyższą jakość obsługi cystern. Przewożą one skroplony gaz ziemny w temperaturze –162 st. C. Przedstawiciele firmy mówią, że jest to pierwsza tak rozbudowana inwestycja tego typu w Europie. Spółka będzie mogła konkurować na rynkach międzynarodowych oraz utrzymać wcześniejszy stan zatrudnienia w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez pandemię koronawirusa.

Koszty inwestycji

LNG Best Partner wycenił koszt inwestycji na 5,8 mln zł. Ponad 2,6 mln zł przekaże Urząd Marszałkowski. To unijne fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Prace mają zostać zakończone do końca sierpnia 2023 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji”.

Budowa stacji cystern kriogenicznych – podpisanie umowy wsparcia

Poniedziałek, 28 marca 2022 roku, godzina 11

Karlino, Urząd Miejski, gabinet burmistrza, pl. Jana Pawła II 6

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl