Jeszcze w tym roku ruszy budowa X etapu rowerowej Trasy Pojezierzy Zachodnich

Jeszcze w tym roku (o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne) ruszy budowa X etapu rowerowej Trasy Pojezierzy Zachodnich na odcinkach Głazów – Sulimierz i Nawrocko – Myślibórz.


Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał już umowę z wykonawcą. W czwartek (24.11.22) przekazany zostanie plac budowy.

Odcinki, które powstaną w X etapie są kontynuacją wcześniejszych inwestycji, prowadzonych na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego. W 2020 r. powstał między innymi odcinek Sulimierz-Mostkowo. A w 2021 r. odcinki między Trzcińskiem Zdrój i Myśliborzem.

Źródło: Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim

Teraz budowa obejmie teren na zachód od Sulimierza, w kierunku miejscowości Zgnilec położonej przy drodze wojewódzkiej nr 119. Łącznie powstaną tu dwa nowe odcinki o łącznej długości 6,33 km.

Trasa będzie prowadziła podobnie jak odcinek Sulimierz-Mostkowo po nasypie rozebranej linii kolejowej. Nowa droga rowerowa podobnie jak wcześniejsze odcinki będzie mieć nawierzchnię bitumiczną o szerokości 2,5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m.

Jeszcze w tym roku ruszy budowa X etapu rowerowej Trasy Pojezierzy Zachodnich
Źródło: Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim

Wykonawca ma 270 dni od podpisania umowy na zakończenie robót. Firma Maldrobud z Myśliborza wykona wszystkie prace za ponad 9,8 mln zł.

Zadanie będzie realizowane dzięki dofinansowaniu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl