Jest zielone światło dla ogromnej inwestycji chemicznej w Policach

Wicewojewoda Marek Subocz podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę terminalu przeładunkowo-magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie portu morskiego Police. To część wielkiego projektu „Polimery Police”, który realizuje Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Projekt przewiduje m.in. budowę dwóch kriogenicznych naziemnych zbiorników na propan o pojemności 40 tys. m3 oraz jednego kriogenicznego zbiornika naziemnego na etylen o pojemności 12 tys. m3. Zagospodarowanie terenu obejmie nabrzeże dalbowe wraz z pomostem przeładunkowym, podziemną komorę pompowni ścieków sanitarnych, budynki: sterowni, stacji transformatorowej i pompowni przeciwpożarowej, drogi pożarowe i serwisowe i rurociągi technologiczne do transportu produktów propanu i etylenu. Wydana przez wicewojewodę decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Pozwolenie daje możliwość rozpoczęcia realizacji jednej z największych inwestycji petrochemicznych w polskim i europejskim przemyśle – mówi wicewojewoda Marek Subocz. – To ogromna szansa na rozwój gospodarczy całego regionu Pomorza Zachodniego.

Umowa na realizację projektu „Polimery Police” została zawarta 11 maja br. pomiędzy Grupą Azoty Polyoelfins a Hyundai Engineering Co., Ltd. Zakończenie inwestycji jest planowane na czwarty kwartał 2022 roku.

Projekt „Polimery Police” to strategiczne przedsięwzięcie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins S.A. To jedna z największych inwestycji chemicznych w tej części Europy. W jej ramach ma powstać kompleks petrochemiczny o mocy produkcyjnej 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl