Jest przetarg na remont ulicy Kolumba. Kierowcy czekali na to już od lat.

Na remont tej ulicy wszyscy czekają już od lat. Mówi się  o nim przynajmniej od kilkunastu lat. Wreszcie rozpisano przetarg. 

Remont obejmie kompleksową przebudowę torowiska z siecią trakcyjną, jezdni i chodników. Głównym celem jest modernizacja torowisk ale tam gdzie nie są one wyodrębnione, remont obejmie ulicę.

Przebudowa obejmie nie tylko Kolumba, ale także torowiska na: pętli Pomorzany, Powstańców Wielkopolskich, Dworcowej, Nowej, Chmielewskiego, Smolańskiej i

Nabrzeżu Wieleckim. W najgorszym stanie jest obecnie ul. Kolumba i to remont tej ulicy wzbudza chyba najżywsze emocje.

Już ponad dwa lata temu zaprezentowano projekt przebudowy ul. Kolumba. W ramach zadania przewidziano dwa etapy prac. W ciągu ulicy Kolumba przewiduje się tzw. przystanki wiedeńskie oraz ułatwienia dla rowerzystów.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane dzisiaj. Termin składania ofert: 25.02.2021. W przetargu występuje trzech zamawiających: Gmina Miasto Szczecin (GMS), Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie (SEC) oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie (ZWiK).

Całe zadanie dofinansowane jest z Unii Europejskiej kwotą 174 mln zł. Kilkuetapowa inwestycja powinna być zrealizowana do końca 2023 r.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl