Jakie zmiany zaszły na Alei Jana Pawła II? [zdjęcia]

Pomimo prowadzonych na Alei Jana Pawła II prac, piesi mogą swobodnie i bezpiecznie przemieszczać się, podziwiając jednocześnie zmiany, jakie zaszły w tym rejonie miasta. Co się zmieniło?

Na odcinku pomiędzy placem Grunwaldzkim, a ulicą Wielkopolską trwają prace końcowe przy chodnikach, pasie rozdziału i samej jezdni. Porównanie obu stron alei pokazuje jak pięknie będzie wyglądać całość po zakończeniu prac. Nowe nawierzchnie, przy utrzymaniu historycznego klimatu, będą zdecydowanie bardziej estetyczne, ale także bezpieczne.

Plan na najbliższe tygodnie to wyprofilowanie nawierzchni z kruszywa łamanego i ułożenie warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej na odcinku pl. Grunwaldzki-Wielkopolska. Do tego między innymi prace związane z układaniem nawierzchni jezdni i skrzyżowania z ulicą Niedziałkowskiego.

Jak wyglądał nawierzchnia PRZED remontem

Zmiany na Alei Jana Pawła II
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Zmiany na Alei Jana Pawła II
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Jak wygląda nawierzchnia TERAZ

Zmiany na Alei Jana Pawła II

Zmiany na Alei Jana Pawła II

Zmiany na Alei Jana Pawła II

Zmiany na Alei Jana Pawła II

Kilka słów o zadaniu

Na alei Jana Pawła II przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej oraz ciągów pieszych z dużych płyt granitowych i asfaltowej ścieżki rowerowej. Skrzyżowania także zostaną wykonane z kostki kamiennej, ale koloru kontrastowego w stosunku do kostki ułożonej na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami. Parkowanie równoległe możliwe będzie po jednej stronie pasów postojowych. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów wykonane zostaną słupki zabezpieczające. Ścieżka rowerowa, tak jak w stanie istniejącym, zaprojektowana została w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami. Po przebudowie pojawią się stojaki rowerowe, ławki, nowe kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia krzewów.

Przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego obejmuje w szczególności:

  • przebudowę jezdni,
  • remont chodników,
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej,
  • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
  • wykonanie elementów małej architektury i zieleni,
  • przebudowę sieci wodociągowej,
  • bezwykopową renowację przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonawca — LIDER KONSORCJUM: Roverpol Sp. z o.o., PARTNER KORSORCJUM: Rover Infraestructuras S.A. na wykonie zadania ma 16 miesięcy. Termin umowny zakończenia inwestycji wartej 23 862 000,00 zł brutto przypada na drugą połowę października 2021 r.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl