Jakie inwestycje oświatowe dobiegły końca?

Podczas wakacji, gdy uczniowie odpoczywają, a placówki oświatowe są zamknięte, w wielu z nich trwają  większe lub mniejsze remonty. 

Nowe boisko na nowy rok szkolny

Trwają ostatnie poprawki związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego przy VI Liceum Ogólnokształcącym. Boisko wraz ze słupkami i osprzętem do siatkówki, koszyków i piłki ręcznej, powinno być gotowe we wrześniu na powrót uczniów z wakacji. W ramach prac wykonano ponadto piłkochwyty i nowe nawierzchnie ciągów komunikacyjnych oraz placu, zamontowano oświetlenie czy ławki.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Prace objęły wykonanie siłowni zewnętrznej. Wykonano nasadzenia zieleni. Prowadzone są jeszcze prace związane z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku szkoły. Koszt robót to ponad 3 mln zł brutto.

Inwestycję nadzoruje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Przedszkole jak nowe

Dobiegły końca wszystkie prace związane z termomodernizacją budynku przedszkola publicznego nr 14 przy ul. Bandurskiego. Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował m.in. termoizolację przegród zewnętrznych (docieplenie styropianem) oraz izolację pionową ścian piwnicznych; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; przebudowę ścian wykonanie nowych otworów okiennych, rozbiórkę i budowę schodów zewnętrznych, wykonanie nowej opaski wokół budynku; montaż siedlisk zastępczych dla ptaków, odtworzenie chodnika.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

W ramach prac związanych z branżą sanitarną wymieniono instalację ciepłej wody użytkowej oraz instalację ogrzewania, zainstalowano nowe źródło ciepła wraz z instalacją zarządzania i optymalizacji zużycia energii. Wykonano ponadto odwodnienie studni okiennych oraz rozdzielono instalacje hydrantowe i wody zimnej bytowej. Wykonana została również nowa instalacja odgromowa, zainstalowano alarmowy system pożarowy oraz system kontroli dostępu. Koszt prac wyniósł ponad 4 mln zł brutto.

Inwestycję nadzorowało Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Modernizacja obiektów sportowych

Trwają prace związane z modernizacją obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Roboty obejmują rozbiórkę nawierzchni ceglanej bieżni i wymianę na nową. Renowację przejdzie nawierzchnia z trawy naturalnej boiska piłkarskiego. Dodatkowo wykonany zostanie montaż instalacji nawadniającej zasilanej ze studni wierconej. Boisko wyposażone zostanie w sprzęt sportowy i zadaszone ławki, piłkochwyty oraz ogrodzenie. Zainstalowane zostanie oświetlenie boiska oraz bieżni. W ramach inwestycji wykonany zostanie również plac zabaw dla dzieci. Koszt prac to ponad 2,4 mln zł brutto. Prace mają się zakończyć w IV kwartale bieżącego roku. Zadanie realizowane jest w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Inwestycję nadzoruje Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin.

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl