Jak się zmienia ulica Bożeny? [Zdjęcia]

Szczecin

Kiedyś były tu tylko chaszcze i dziurawa nawierzchnia. Teraz z dnia na dzień, wyłania się coraz lepsza, nowa infrastruktura drogowa. 

Największe zmiany widać już od strony ul. Sczanieckiej. Wykonane jest koryto jezdni i ciągów pieszo-rowerowych. Ustawione zostały krawężniki, z kruszywa wykonana jest podbudowa miejsc parkingowych. W ramach robót sieciowych trwa budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci gazowych.

O inwestycji

Zadanie obejmuje m.in.:

  • wykonanie przebudowy istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo-rowerowymi;
  • budowę nowego odcinka drogi od końca przebudowywanego odcinka ul. Bożeny do północnego wyjścia z obiektu „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do ul. Sczanieckiej;
  • wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego;
  • budowę miejsc postojowych;
  • zagospodarowanie zieleni.

Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA. Koszt prac to ponad 13,5 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

ulica Bożeny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
ulica Bożeny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
ulica Bożeny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
ulica Bożeny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
ulica Bożeny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
ulica Bożeny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
ulica Bożeny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
ulica Bożeny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
ulica Bożeny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
ulica Bożeny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie