Grupa Azoty Police zapowiada emisję akcji za miliard złotych na wielką inwestycję

23 września br. akcjonariusze spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na kwotę ok. miliarda złotych. Ma to pozwolić na realizację projektu Polimery Police, czyli jednej z największych inwestycji w historii polskiego sektora chemicznego.

Podwyższenia kapitału spółki będzie możliwe dzięki emisji nie więcej niż 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł. Ostateczną decyzję w sprawie liczby akcji i ich ceny ma podjąć wkrótce zarząd polickiej spółki. Proponowanym dniem prawa poboru jest 7 listopada 2019 roku.

Dziękujemy akcjonariuszom za decyzję, która pozwala kontynuować prace zgodnie z przyjętym harmonogramem. Projekt Polimery Police umożliwi spółkom z Grupy Azoty wejście na międzynarodowy, atrakcyjny i rosnący rynek polipropylenu, co pozwoli na istotne wzmocnienie naszej pozycji na rynkach zagranicznych, a także korzystnie wpłynie na polską gospodarkę – mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A.

Uzyskane dzięki emisji akcji środki Grupa Azoty Police chce przeznaczyć na budowę fabryki propylenu wraz z terminalem przeładunkowo-magazynowym (gazoport), infrastrukturą logistyczną oraz instalacjami pomocniczymi. Całkowity budżet inwestycji jest szacowany na ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne (m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji czy prace przygotowawcze). Moc produkcyjna zakładu Polimery Police ma wynosić 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

Szacujemy, iż czas realizacji zamówień w polickiej instalacji wyniesie dla klientów z krajów ościennych dwa dni, w porównaniu do czterech lub pięciu u bezpośrednich konkurentów – globalnych koncernów charakteryzujących się mniejszą elastycznością dostaw. Ponadto, dzięki własnemu terminalowi, będziemy mogli obsługiwać rynki z preferowaną logistyką morską. Dogodne położenie pozwoli kierować ofertę na kluczowe w naszym regionie rynki krajów niemieckojęzycznych i Skandynawii, o potrzebach popytowych powyżej 4 milionów ton polipropylenu rocznie – wyjaśnia Wojciech Wardacki.

Uruchomienie fabryki jest planowane na 2022 rok.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl