GDDKiA odnosi się do sprawy Zachodniej Obwodnicy Szczecina

W sprawie medialnych doniesień dotyczących Zachodniej Obwodnicy Szczecina GDDKiA wystosowało swoją odpowiedź: inwestycja nie została wykreślona z przetargów na 2021 rok!

Jak informuje GDDKiA plan zamówień publicznych podlega ciągłym zmianom i modyfikacjom, a tegoroczny plan Oddziału GDDKiA w Szczecinie podlegał już trzem aktualizacjom. W każdej kolejnej wersji mogą być wprowadzane zmiany, jeżeli chodzi o listę planowanych postępowań. Na podstawie obecnego kształtu planu nie można wysnuwać wniosków, że nie będzie w tym roku przetargów dotyczących Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6.

Błędne pozycje w planie efektem problemów systemów informatycznych 

GDDKiA podkreśla, że wykorzystane w artykule „Zachodnie Drogowe Obejście Szczecin: inwestycja wykreślona z planów przetargowych” zrzuty ekranu pochodzą z przełomu lutego i marca tego roku. Wówczas na kilka dni, w skutek wystąpienia błędu systemów informatycznych platformy e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych, pojawiły się błędne pozycje w planie zamówień. Błąd ten został naprawiony i pozycji znajdujących się na tych zrzutach ekranu w żadnej z czterech wersji opublikowanego planu zamówień nie ma. W związku z powyższym nie odpowiada prawdzie stwierdzenie, że Zachodnia Obwodnica Szczecina została usunięta z planu postępowań przetargowych.

Zachodnia Obwodnica Szczecina – jest Koncepcja programowa i badania podłoża, trwają uzgodnienia   

Dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 zostały wykonane badania podłoża i przygotowane elementy Koncepcji programowej. Koszt prac przygotowawczych wyniósł 24 mln zł. Dokumentacja ta pozwala na wdrożenie dalszych działań prowadzących do realizacji tej ważnej inwestycji, w ramach której powstać ma m.in. tunel o długości 5 km. Obecnie trwają uzgodnienia związane z tą inwestycją, w tym dotyczące kwestii jej finansowania.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl