Fabryka Wody o krok bliżej. Ruszył przetarg na budowę szczecińskiego aquaparku

Pełna dokumentacja Fabryki Wody jest już gotowa, więc przyszedł czas na ogłoszenie przetargu. Firmy zainteresowane budową aquparku mogą składać swoje oferty do 11 grudnia br.

O uruchomieniu procedury przetargowej na Fabrykę Wody poinformował dziś Urząd Miasta Szczecin. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnego i wielofunkcyjnego parku wodnego z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi oraz elementami edukacyjnymi.

W ramach inwestycji powstaną m.in. hala basenowa z basenami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami, strefa basenu sportowego, strefa wellness i jedno z największych w Polsce saunariów. Na zewnątrz przewidziano baseny rekreacyjne i plażę. Projekt zakłada też budowę strefy sportowej i strefy rozrywkowej z kręgielnią, stołami do bilarda, ścianką wspinaczkową, siłownią i kortami do squasha.

W Fabryce Wody powstanie też edukatorium, w którym znajdą się przestrzenie ekspozycyjne i laboratoria do przeprowadzania eksperymentów naukowych związanych z wodą.

Duże wymagania wobec przyszłego wykonawcy

Szczeciński magistrat poinformował, że „w przetargu będą mogły wziąć udział firmy, które mają doświadczenie w wykonywaniu robót podobnych, posiadają odpowiednio liczną i wykształconą kadrę i wykonały należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej minimum 5000,00 m2; jedną robotę budowlaną polegającą na budowie basenu lub zespołu basenów o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 800 m2; jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł”.

Dodatkowo potencjalny wykonawca musi wykazać średnioroczny obrót w wysokości minimum 50 mln zł oraz mieć środki finansowe (lub zdolność kredytową) w kwocie nie niższej niż 20 mln zł.

Oferty są przyjmowane do 11 grudnia

Zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do 11 grudnia br. do godz. 12.00, w pok. nr 9 w siedzibie spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. przy ul. Czesława 9 w Szczecinie.

Szczegółowe informacje o przetargu można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl