EcoGenerator- rozwija się z każdym rokiem

Ile energii wyprodukował? Ile odpadów otrzymał? Jakie wygenerował zyski i ile pozostało jeszcze do spłaty? EcoGenerator działa już od czterech lat i robi podsumowanie.

Jak to wszystko się zaczęło?

EcoGenerator potrzebował trochę czasu, żeby zacząć funkcjonować na pełnych obrotach. W pierwszym roku spalarnia zlikwidowała ponad 114 tys. ton odpadów. Dostały się one do zakładu w ponad 7,5 tys. dostaw. Po ciężkich początkach, w 2020 roku zakład uzyskał nominalną wydajność. Wynosi ona 150 tys. ton odpadów rocznie. W tym okresie generator przyjął z obszaru Gminy Miasto Szczecin ponad 93 tys. ton odpadów. Nowe pozwolenie zintegrowane zostało wydane w październiku 2021 roku. Dało ono możliwość zwiększenia wydajności oraz zlikwidowania jeszcze większej ilości odpadów. Po 4 latach EcoGenerator zakończył rok 2021 po przyjęciu ponad 156 tys. ton odpadów. Natomiast samochody z transportem podjeżdżały do ulicy Logistycznej ponad 13 tys. razy.

Spalarnia utrzymuje się z odpadów

Najważniejszym źródłem przychodów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. jest opłata od dostawców odpadów. Jest to tak zwana „oplata na bramie”. Wynosi ona nieco ponad połowę ogólnych przychodów Spółki. EcoGenerator zarabia również przez sprzedaż ubocznych produktów spalania odpadów. Mamy tutaj na myśli energię cieplną i elektryczną. Dostaje się ona do tysięcy gospodarstw domowych. Gdy odliczy się energię potrzebną do zaspokojenia potrzeb spalarni, to w 2021 roku zakład sprzedał ponad 677 tys. GJ energii cieplnej i prawie 55 tys. Niewielkie przychody udało się uzyskać również ze sprzedaży odzyskanego ze spalanych odpadów złomu.

Co stanie się dalej?

W 2022 roku znaczny wzrost cen sprzedawanej energii elektrycznej prawdopodobnie spowoduje, że jej sprzedaż da o wiele większe zysku niż energii cieplnej. Odwrotnie niż w poprzednim roku. Znaczy to, że z dużym prawdopodobieństwem zysk z przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia będzie wynosił około 53 proc. przychodów, sprzedaż energii elektrycznej około 27 proc., sprzedaż energii cieplnej około 20 proc.

Jak to wygląda obecnie?

Około 80 proc. odpadów, za które pobierana jest tzw. „opłata na bramie” to odpady przyjmowane w ramach tak zwanej umowy powierzenia. W tym przypadku cena za ich przyjęcie pokrywa jedynie koszty eksploatacyjne. Daje to możliwość ograniczenia kosztów gospodarki odpadowej na obszarze objętym umowami powierzenia. Ma to przełożenie na mniejsze opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców tych terenów. W odniesieniu do pozostałych 20 procent przyjmowanych odpadów, cena bierze się z indywidualnych negocjacji z dostawcami.

Czy to dobra decyzja?

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, mówi o tym, że: Decyzja o budowie spalarni odpadów była dokładnie przemyślana. Właściwie osiągnęliśmy wszystkie założone efekty. Korzyści z nowoczesnej utylizacji śmieci jest sporo. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy oprócz wymagań ekologicznych, dużym wyzwaniem są także koszty funkcjonowania miasta. Na końcu przekłada się to przecież na portfele mieszkańców. Bez spalarni odpadów nasze rachunki byłyby znacznie wyższe. Nasz EcoGenerator spala odpady i co ważne, produkuje prąd i ciepło. Zwiększamy tym samym bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Z perspektywy czasu widać, że decyzja o budowie była jak najbardziej słuszna.

Przez cztery lata działalności EcoGenerator wytworzył ponad 2,1 mln GJ ciepła. W 2021 roku było to ponad 687 tys. GJ. Wyprodukowana od 2018 do 2021 roku energia elektryczna to ponad 311 tys. MWh. 2021 rok zakład zamknął z wynikiem ponad 76 tys. 700 MWh.

Udaje się wywiązywać z zobowiązań

Najważniejszym źródłem zobowiązań Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, poza bieżącymi kosztami, są płatności dotyczące obsługi wyemitowanych przez Spółkę obligacji, które były źródłem finansowania budowy spalarni.

Daniel Śliwiński, dyrektor finansowy w ZUO, wspomina o tym, że: Średniorocznie płatności rat kapitałowych wynoszą 28 mln zł, a płatności części odsetkowej 9-10 mln zł z tendencją zniżkową rok do roku. Wszystkie zobowiązania wynikające z umów są regulowane terminowo.

Najwyższe koszty, jakie musi ponosić zakład to odpisy amortyzacyjne, wynagrodzenia z narzutami, potem koszt rocznego przeglądu serwisowego, koszty unieszkodliwiania odpadów poprocesowych (żużle i popioły), koszty reagentów chemicznych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl