Dzięki środkom z POIiŚ Szczecin zainwestuje w zrównoważony transport

Dodatkowe 25 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na realizację inwestycji w zrównoważony transport miejski. Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko wesprą 3 nowe projekty realizowane w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

10 mld zł, które przeznaczamy na sektor transportu publicznego, stawia go na trzecim miejscu pod względem wielkości w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – zaraz po sektorze drogowym i kolejowym. Na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego realizujemy 5 projektów o łącznej wartości prawie 763 mln zł, w tym dofinansowanie UE przekracza 319 mln zł. Dodatkowe środki umożliwią zakup potrzebnego, przyjaznego środowisku i nowoczesnego taboru, który uatrakcyjni korzystanie z transportu zbiorowego – mówił podczas konferencji minister Grzegorz Puda.

4 szczecińskie projekty transportu miejskiego współfinansowane z Funduszy Europejskich zostały wybrane w trybie pozakonkursowym. Inwestycje obejmują budowę i przebudowę torowisk tramwajowych, przebudowę zajezdni oraz zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego. 1 projekt wybrany w trybie konkursowym umożliwił zakup autobusów elektrycznych w Szczecinie.

Z dodatkowej puli 25 mln zł dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jest planowany:

  • zakup 4 autobusów hybrydowych dla Polic. Zakup autobusów przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu publicznego na obszarze metropolii szczecińskiej, zmniejszenia zatłoczenia komunikacyjnego oraz poprawy dostępności i mobilności miejskiej;
  • zakup 6 autobusów elektrycznych dla Świnoujścia. Dzięki realizacji projektu rozwinie się transport zbiorowy w Świnoujściu i Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Uruchomienie nowych połączeń przełoży się na zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne. Poprawi się bezpieczeństwo podróży, jej jakość oraz atrakcyjność;
  • zakup 4 dwukierunkowych tramwajów w Szczecinie – tramwaje te będą obsługiwać linie, na których na końcu trasy nie przewidziano pętli. Pozwoli to na kursowanie pojazdu w obu kierunkach bez konieczności zawracania. Ponadto człon niskopodłogowy umożliwi wejście do wagonu bezpośrednio z poziomu peronu przystankowego oraz zapewni dogodną podróż osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Transport publiczny w Szczecinie będzie bardziej dostępny i atrakcyjny.

Dzięki środkom z POIiŚ zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 202,3 km linii tramwajowych i linii metra. Ponadto zakupionych lub zmodernizowanych zostanie 1 131 szt. taboru pasażerskiego dla transportu miejskiego.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl⠀