Dwie jezdnie węzła Szczecin Kijewo w okresie świąteczno – noworocznym

W okresie świątecznym zmieniona została organizacja ruchu na przebudowywanym węźle drogowym Szczecin Kijewo. Zamiast jednej jezdni autostrady A6 po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie, przy czym ruch w kierunku Świnoujścia  i Gdańska odbywa się dwoma pasami ruchu, natomiast w kierunku Kołbaskowa jednym pasem. 

Wprowadzone zmiany powinny usprawnić przejazd przez węzeł, zwłaszcza w kierunku Świnoujścia, gdzie tworzyły się najdłuższe zatory. Około połowy stycznia planowany jest powrót do ruchu jedną jezdnią. Roboty na węźle powinny zakończyć się w lipcu przyszłego roku.

Przebudowa węzła „pod ruchem

Kompleksowa przebudowa funkcjonującego węzła drogowego wymaga wprowadzania wielu zmian organizacji ruchu, które dostosowywane są do spodziewanej liczby pojazdów. Dlatego np. w okresie wakacyjnym na autostradzie A6 możliwy był przejazd dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a po wakacjach ruch został ponownie zawężony do jednej jezdni.

Wykonawca przez ostatnie miesiące m.in. przebudował jezdnię A6 w kierunku Kołbaskowa, czyli ostatni fragment autostrady, który posiadał jeszcze nawierzchnię z przedwojennych płyt betonowych. Została również wykonana konstrukcja nowego wiaduktu nad autostradą, obiekt jest już w pełni zabetonowany. Zrealizowane roboty umożliwiły upłynnienie ruchu w okresie świąteczno-noworocznym.

Fot. GDDKiA

Do zrealizowania pozostały głównie roboty w zakresie wykonania warstwy ścieralnej na jezdniach A6 i niektórych łącznicach oraz roboty wykończeniowe i dojazdy do wiaduktu. Dlatego od połowy stycznia planowane jest przywrócenie ruchu jedną jezdnią w celu realizacji dalszych robót.

Węzeł po nowemu  

Węzeł Szczecin Kijewo stanowi  połączenie autostrady A6DK10. Jest to również główny węzeł łączący Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Węzeł został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, a następnie rozbudowany w latach 70-80.

Fot. GDDKiA

Po przebudowie węzeł będzie miał nowe, szersze wiadukty, pod którymi będzie miejsce nie tylko na dwie jezdnie autostrady, dzięki którym poprawi się płynność przejazdu, ale także na nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające.

W rejonie węzła starą, betonową nawierzchnię autostrady zastąpi nowa nawierzchnia bitumiczna.

Nowe łącznice będą miały łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało.

W efekcie powstanie większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl