Dwie jezdnie na odcinku autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica

Na przebudowywanym odcinku autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica został wprowadzony ruch obiema jezdniami. Wcześniej ruch odbywał się jedną jezdnią ze względu na trwającą budowę przejścia dla zwierząt nad autostradą. Teraz do wykonania pozostały tylko ostatnie prace wykończeniowe na przejściu, które nie będą powodowały zawężenia autostrady. Zakończona została budowa ogrodzenia drogi.  

Nowa nawierzchnia i przejście dla zwierząt

Odcinek autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica o długości 3,5 km posiadał nawierzchnię betonową, która była w złym stanie.

Droga nie miała pasa awaryjnego i ogrodzenia.

W ramach przebudowy drogi została wykonana nowa, szersza nawierzchnia bitumiczna, powstało górne przejście dla zwierząt i ogrodzenie drogi.

W przyszłym roku zostanie jeszcze wykonywana bramownica dla oznakowania przed węzłem Rzęśnica oraz zrealizowane zostaną nasadzenia zieleni.

dwie jezdnie
Fot. GDDKiA
Dokończenie inwestycji po poprzednim wykonawcy

Inwestycję pierwotnie wykonywała firma Energopol Szczecin.

Wykonawca ten, pomimo osiągnięcia zaawansowania 80 % prac, wstrzymał roboty, co doprowadziło do odstąpienia przez GDDKiA od umowy na realizację inwestycji w październiku ubiegłego roku.

Priorytetem było wykonanie robót drogowych, tak aby uruchomić dwie jezdnie jeszcze przed wakacjami.

Firma PRD Nowogard rozpoczęła roboty na wiosnę tego roku i zakończyła je już w czerwcu, co umożliwiło na czas wakacji udrożnienie przejazdu autostradą zgodnie z planem.

Dokończenie przejścia dla zwierząt i wygrodzenie trasy było odrębnym zadaniem, które zrealizowała firma Budimex. Utrudnienia zostały wprowadzone na początku września, po okresie wzmożonego ruchu turystycznego nad morze.

dwie jezdnie
Fot. GDDKiA

Obecnie zakończyły się utrudnienia związane z tymi robotami, a kierowcy mają do dyspozycji obie jezdnie A6.

Fot. GDDKiA

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl