Dwie firmy chcą wykonać przebudowę podstacji przy ulicy Kolumba

Piękny i niezwykle ważny budynek, jakim jest podstacja prostownikowa przy ulicy Kolumba być może zostanie przebudowany. Głównym celem jest dostosowanie go do współczesnych wymagań technicznych i zabezpieczenie należytego funkcjonowania. Po zrealizowaniu prac unowocześniony zostanie nie tylko sprzęt wewnątrz. Wyremontowana zostanie także elewacja, która uzyska wyjątkowe oświetlenie. Są chętni na wykonanie prac.

W ramach przebudowy podstacji prostownikowej Kolumba przy ul. Kolumba 86 (Wyspa Jaskółcza) wykonane zostanie:

  • pełne odnowienie budynku zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków,
  • wymiana urządzeń i instalacji wewnątrz budynku na nowe,
  • rozbiórka obiektów gospodarczych,
  • wykonanie iluminacji budynku oraz wygrodzenie terenu podstacji.

Trwa postępowanie, które ma wyłonić wykonawcę powyższego zadania. Zgłosiły się dwie firmy, które w 390 dni chcą wykonać niezbędne prace:

  • Konsorcjum: PUE „IREL” Ireneusz Wingrowicz, Filip Wingrowicz, Łukasz Zagrodzki Sp. j., KONSART Sp. z o.o – 14 890 000,00 zł
  • MMT IDEA Sp. z o.o. Sp. k – 11 397 160,07 zł

Trwa analiza złożonych dokumentów. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 11 631 195,52 zł brutto.

Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, oś priorytetowa VI, Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00 z dnia 26 marca 2018 r. oraz aneksu do umowy nr POIS.06.01.00-00-0016/16-01 z dnia 5 czerwca 2020 r. beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

Zobacz także:

Zabytkowa podstacja prostownikowa na Wyspie Jaskółczej zyska nowy blask

 Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl