13 mln. dofinansowania dla zachodniopomorskich uczelni

Władze samorządu województwa zdecydowały o przeznaczeniu dofinansowania z unijnych środków na rozwój zachodniopomorskich uczelni, a konkretnie na infrastrukturę badawczą. W piątek, 22 kwietnia 2022 roku pierwsze umowy podpisali marszałek Olgierd Geblewicz, rektor ZUT prof. Jacek Wróbel oraz prorektor ds. innowacji i rozwoju Akademii Morskiej prof. Janusz Uriasz

To kolejny raz w perspektywie unijnej 2014-2020, kiedy Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego decyduje o przekazaniu unijnego wsparcia na projekty związane z rozwojem publicznej infrastruktury badawczej. Inwestycje mają na celu rozwój innowacyjnych centrów czy laboratoriów, które mają zbliżyć naukę i biznes, a w konsekwencji nowoczesne technologie wzmocnią zachodniopomorską gospodarkę.

Środki o wartości prawie 13 mln. zł. pochodzące z kolejnej puli eurofunduszy trafią do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Akademii Morskiej.

Dofinansowanie a rozwój regionu

Pomorze Zachodnie jest nie tylko regionem morskim, ale i ekologicznym. Dlatego podpisane dzisiaj umowy są zgodne z wizją rozwoju regionu jako regionu niebiesko-zielonego – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

10 mln. dofinansowania dla ZUT

Ponad 10 mln. zł. otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W ramach projektów ZUT:

  • utworzy laboratorium badawcze druku 3D
  • utworzy laboratorium pozyskiwania surowców z odpadów
  • wzbogaci laboratorium miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznego o technologię inteligentnych materiałów i struktur tłumiących
  • doposaży pracownię badań i certyfikacji EMC.

Koszt wymienionych inwestycji to 14,7 mln zł. Z nowej infrastruktury będzie można korzystać już w 2023 roku.

Dofinansowanie zmienia perspektywę

Nasze projekty pozwolą zmienić spojrzenie na innowacyjność. Dzięki pierwszemu z nich dotyczącemu laboratorium druku 3D dorównamy innym regionom w Polsce, bo pod tym względem w budownictwie inni są bardziej zaawansowani od nas. Wykorzystanie surowców z osadów ściekowych i odpadów do druków 3D w budownictwie, to także działanie służące ekologii, które wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Kolejny projekt pozwoli na zbudowanie wielu laboratoriów wyposażonych w innowacyjny sprzęt służący diagnozie materiałowej w inżynierii materiałowej, budownictwie, przemyśle okrętowym i offshore. Z całą pewnością przyczyni się do lepszej współpracy między przedsiębiorcami a badaczami – mówił rektor ZUT prof. Jacek Wróbel.

Dofinansowanie dla Akademii Morskiej – 2,5 mln.

Akademia Morska skorzysta z unijnego dofinansowania w wysokości 2,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na stworzenie centrum badawczego diagnozowania, recyklingu elementów wielko- i małogabarytowych oraz identyfikacji odzyskiwanych materiałów. Innowacyjna infrastruktura będzie kosztowała 3,6 mln zł. i ma być ona gotowa do 2023 roku.

Akademia Morska realizuje politykę zrównoważonego rozwoju. Projekt, który dziś uzyskał dofinansowanie, idealnie wpisuje się w te założenia i służyć będzie ochronie zasobów i poprawie klimatu. Nasze Centrum powstaje przy ul. Willowej, w nowej siedzibie pozyskanej od miasta Szczecin, która zyskuje teraz nowe życie – powiedział prorektor ds. innowacji i rozwoju Akademii Morskiej prof. Janusz Uriasz.

Dzięki dotychczas podpisanym w bieżącym działaniu umowom, przekazano już dofinansowanie zachodniopomorskim uczelniom w wysokości 40 mln zł., a otrzymały je m.in.

  • Akademia Morska na budowę Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (18 mln zł),
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny np. na doposażenie hali technologicznej w Laboratorium E-produkcji realizującej koncepcję przemysłu 4.0 (11 mln zł) czy doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (ponad 3 mln zł),
  • Politechnika Koszalińska na utworzenie Centrum Szybkiego Prototypowania (2,2 mln zł).
fot. WZP

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl