Czy przy ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie stanie 18-kondygnacyjny budynek?

Do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej wpłynął wniosek o wydanie warunków zabudowy dotyczących budowy 18-kondygnacyjnego budynku przy ulicy Wszystkich Świętych. Kopię tego wniosku otrzymała Rada Miasta, która podjęła temat na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa.

Planowana inwestycja to budowa budynku o 18 kondygnacjach z 64 miejscami postojowymi. Inwestor wniósł wniosek do WUiAB o wydanie warunków zabudowy. Plany zabudowy terenu przy ulicy Wszystkich Świętych wywołały sprzeciw wśród radnych – przede wszystkim Przemysława Słowika i Dominiki Jackowski.

Podczas posiedzenia Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa wyrazili swój niepokój i zaapelowali o jak najszybsze przygotowanie uchwały intencyjnej i opracowanie planu miejscowego, który miałaby zablokować zaproponowany przez inwestora projekt (nagranie od 1:12:11).

Stanowisko radnych

Jak argumentuje Przemysław Słowik na swoim Facebooku, taka inwestycja niszczy przestrzeń w Szczecinie, oceniając ją jako nie pasującą do otoczenia:

Zaś radna Dominika Jackowski apeluje do mieszkańców budynków sąsiadujących z działką, na której miałaby pojawić się nieruchomość o walkę na drodze administracyjnej. Mogą oni bowiem występować jako strona w prowadzonym postępowaniu.

Czy wieżowiec przy ulicy Wszystkich Świętych powstanie? Aktualnie inwestor uzupełnia dokumentację niezbędną do wydania warunków zabudowy. Nie było też jeszcze analizy urbanistycznej, a także opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków. Czas zatem pokaże czy 55 metrowa wieża zmieni dotychczasowy krajobraz okolicy.

Zastępca Prezydenta Miasta postuluje o przeniesienie decyzji w sprawie wieżowca poza Szczecin

O skierowaniu sprawy decyzji o warunkach zabudowy poza szczeciński Urząd Miasta wnioskuje Zastępca Prezydenta Szczecina Daniel Wacinkiewicz.

Mamy taką możliwość formalną więc skorzystamy z niej, żeby nie było żadnych wątpliwości co do bezstronności – wyjaśnił  Daniel Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny m.in. za administrację budowlaną. Dodatkowo poinformował, że podjął taką decyzję, w związku z emocjami jakie wywołał wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości przy ulicy Wszystkich Świętych. Temat spotkał się z krytyką mieszkańców i radnych Rady Miasta, którzy podnosili kwestie wysokości tego obiektu, a także zwracali uwagę na fakt, że inwestorem jest kandydat do rady miasta, który startował z komitetu wyborczego urzędującego prezydenta.

Jestem zdania, że każdy ma prawo inwestować w Szczecinie na warunkach określonych w przepisach. W sytuacji, kiedy inwestor miał polityczny epizod, uznałem że dla pełnej czystości sytuacji  należy skierować wniosek  poza tutejszy urząd, a Prezydent w pełni poparł tę decyzję  – powiedział Daniel Wacinkiewicz.

Miasto zwróciło się Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wnosząc o skierowanie wniosku do rozpatrzenia poza Urzędem Miasta Szczecin.

Procedura „warunków zabudowy”

Dodatkowo samo wpłynięcie wniosku i określenie w nim parametrów (również wysokościowych i parkingowych) interesujących inwestora nie oznacza, że zostaną one zaakceptowane przez urząd. Procedura przewiduje wykonanie analizy urbanistycznej, która wskaże możliwe do zaakceptowania parametry graniczne inwestycji. Postępowanie jest realizowane w oparciu o przepisy prawa w tym o Ustawę o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego. Zgodnie z przepisami o wszczęciu postępowania powiadamiane są strony, które mogą brać czynny udział w tym postępowaniu.

Sprzedaż działki

Nieruchomość została sprzedana przez spółkę Nieruchomości i Opłaty Lokalne w 2020 roku, była to trzecia próba zbycia tej nieruchomości. Przetarg został przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem. Rzeczoznawca w styczniu 2020 wycenił nieruchomość na 477,5 tys. zł. Nieruchomość została sprzedana za 668 tys. zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl