„Cztery Szkielety” coraz bliżej. Miasto wybrało wykonawcę zakątków kajakowych

Pięć zakątków kajakowych powstanie na terenie Sadlińskich Łęgów w Dąbiu w ramach projektu „Zespół przyrodniczo-rekreacyjny Przylądek Czterech Szkieletów”.

Urząd Miasta Szczecin poinformował dziś, że wykonawcą inwestycji wartej 1 825 174,22 zł będzie Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych Rusiecki. Prace powinny zakończyć się do końca listopada br. Projekt przewiduje utworzenie następujących zakątków kajakowych:

Zakątek Jeziorna – powstanie w rejonie ulicy Jeziornej, ok. 200 m od ujścia strugi Chełszcząca do jeziora Dąbie. Będzie miał charakter „leśnego parkingu” – znajdą się tam zadaszone ławy do siedzenia (także dla użytkowników tras rowerowo–rolkowych) i plac manewrowy do rozładunku sprzętu wodnego. Pojawią się również elementy umożliwiające wodowanie kajaków (slip) i pomost cumowniczy dla kajakarzy (miejsce dla 4 kajaków).

Zakątek Płońska Kępa – powstanie w przybrzeżnej cypla Płońska Kępa i będzie niedostępny od strony lądowej. Zakątek o charakterze „leśnego parkingu” przeznaczony będzie dla użytkowników małych jednostek pływających. Będzie wyposażony w takie elementy jak pomost cumowniczy usytuowany prostopadle do nurtu wody, zadaszony stół z siedziskami, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, oznakowanie nawigacyjno-informacyjne i drabinka zejściowa do wody. Będzie mogło w nim cumować jednocześnie 8 kajaków.

Zakątek Sadlińskie Łęgi  powstanie w części przybrzeżnej jeziora Dąbie (na najdalej na północ wysuniętym cyplu Sadlińskich Łęgów) i będzie niedostępny od strony lądowej. Będzie przeznaczony dla użytkowników bardzo małych jednostek pływających. W wyposażeniu zakątka znajdą się: pomost cumowniczy usytuowany prostopadle do nurtu wody, pomost dojściowy, pomost rekreacyjny, zadaszony stół z siedziskami, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, oznakowanie nawigacyjno-informacyjne i drabinka zejściowa do wody. W zakątku będzie miejsce do cumowania dla 8 kajaków.

Zakątek Trzebuskie Łęgi – powstanie w północnej części rejonu Sadlińskich Łęgów, blisko granicy administracyjnej miasta Szczecin z gminą Goleniów. Będzie dostępny zarówno od strony wodnej, jak i lądowej. Będzie usytuowany w miejscu istniejącej „dzikiej plaży”. Będzie mogło cumować w nim do 8 kajaków.

Zakątek Chełszcząca – powstanie na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie wału przeciwpowodziowego (ok. 200 m ma północ od ujścia strugi Chełszcząca do jeziora Dąbie). Będą mogli z niego korzystać zarówno kajakarze, jak i użytkownicy ścieżek rowerowych. Ma być miejscem krótkiego wypoczynku z wydzielonym miejscem na ognisko. Jednocześnie będzie mogło w nim cumować do 8 kajaków.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl