Co zmieni się w przestrzeni miejskiej Szczecina w 2018 roku?

893 miliony złotych wyda w najbliższych 12 miesiącach na inwestycje szczeciński magistrat. Przyjrzeliśmy się wydatkom majątkowym miasta w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i nieruchomościami, a także pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. To łącznie ok. 193 mln, dzięki którym w Szczecinie ma być ładniej, wygodniej, czyściej i przyjaźniej.

Gospodarka komunalna  

Pod tym szerokim pojęciem kryją się np. budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (200 tys.), modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym (500 tys.) czy przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych w Teatrze Letnim (ok. 517 tys.). Łącznie wszystkie inwestycje w ramach gospodarki komunalnej pochłoną ponad 93 mln.

Zwycięska koncepcja autorstwa Flanagan Lawrence | Architects, Londyn (Materiały Urzędu Miasta Szczecin)

W porównaniu z projektem, ostatecznie z budżetu wypadły m.in. budowa kaplicy na terenie cmentarza przy ul. Bronowickiej oraz oświetlenie kilku ulic, w tym Owocowej, gdzie planowano też modernizację chodnika. Wielka szkoda, że ostatecznie wykreślono ponad 3,1 mln na tę inwestycję, która poprawiłaby bezpieczeństwo i komfort poruszania się podróżujących koleją, którzy na Dworzec Główny dostają się od „górnej” strony.

Blisko 30 mln magistrat przeznaczy na termomodernizację (czyli docieplenie) budynków użyteczności publicznej. 10 mln przewidziano na drugi etap programu KAWKA, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w mieście poprzez likwidację pieców i doprowadzenie do mieszkań ogrzewania miejskiego. W ostatniej chwili do budżetu wpisano 5,3 mln na budowę centrum ochrony bioróżnorodności w Lesie Arkońskim, czyli od dawna zapowiadanego Ogrodu Botanicznego na terenie Syrenich Stawów.

Kosztem 50 tys. nowe oblicze zyska Gryf stojący na pasie zieleni przed urzędem miasta.

Gospodarka mieszkaniowa

2 mln zł – tyle przewidziano na przyłączenie budynków do nowej sieci kanalizacyjnej w kamienicach przy ul. Nad Odrą. Dzięki temu z własnego WC będzie cieszyło się 80 rodzin dotychczas korzystających z zewnętrznych toalet. Ponad 15 mln miasto wyda na modernizację budynków pozostających w jego zasobach, głównie należących do ZBILK-u.

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Krótko mówiąc: poprawa estetyki miasta. Na to w budżecie również znalazło się niecałe 16 mln. Dzięki temu powstaną parkingi przy zbiegu ulic Batalionów Chłopskich, Gryfińskiej i Citroena (100 tys.) oraz przy ul. Nałkowskiej (200 tys.). Na program „zielone podwórka i przedogródki” przeznaczono nieco ponad 3 mln. Aż 355 tys. będzie kosztowała modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława. Za 200 tys. miasto kupi i postawi ławki w rejonie Starego Miasta. Tyle samo pochłoną prace związane z zagospodarowaniem Placu św. św. Piotra i Pawła. Niecałe 400 tys. przygotowano na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego.

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Remonty, remonty i jeszcze raz remonty. Wszystko za ok. 6,7 mln. Prace modernizacyjne czekają m.in. budynki DPS przy ul. Kruczej, Szczecińskie Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka oraz Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Dąbrowskiego.

Autor: PP szczecin@infoludek.pl