Co wydarzyło się na placu budowy tunelu pod Świną w czerwcu? [zdjęcia]

W komorze odbiorczej TBM na wyspie Wolin wykonywane prace nad konstrukcją wewnętrzną oraz uszczelnianiem ścian szczelinowych. Na rampie i w tunelu robionym metodą stropową betonowano kapy chodnikowe, przygotowywano się do wykonania barier energochłonnych i uszczelniano całą konstrukcję. Przy bajpasie północnym tworzony jest mur oporowy. Na poszczególnych odcinkach ciągle wykonywane są roboty drogowe, tak samo jak prace porządkowe i utrzymaniowe.

Dalsze prace

Na początku miesiąca, przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 trwało jeszcze mrożenie pasywne, zbrojenie i betonowanie płyty dennej obudowy ostatecznej. Natomiast przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 mrożenie pasywne, przygotowanie pod izolację, w tym izolację całej konstrukcji.

Aktualnie przy obu wyjściach kontynuowane jest mrożenie pasywne oraz roboty przy obudowie ostatecznej. Na odcinku T2 (pomiędzy wyjściami EE1 i EE2) trwa betonowanie płyty pod jezdnię. W tym miejscu skończył się również montaż prefabrykatów poddrogowych.

W zeszłym tygodniu na wyspie Uznam skończono budowę stropu pośredniego od strony zachodniej. Strop zewnętrzny jest teraz deskowany i zbrojony. Zakończyło się zbrojenie i betonowanie ściany dociskowej.

Na rampie i w tunelu realizowanym metodą stropową trwają prace przygotowawcze do wykonania barier energochłonnych. W budynku Biura Centrum Obsługi kontynuowane są roboty wykończeniowe i instalacyjne prace wewnętrzne, tak samo jak w budynku Stacji Trafo TK3. Na drogach kontynuowana jest budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

budowa tunelu
Fot. UM Świnoujście
budowa tunelu
Fot. UM Świnoujście
budowa tunelu
Fot. UM Świnoujście
budowa tunelu
Fot. UM Świnoujście
budowa tunelu
Fot. UM Świnoujście
budowa tunelu
Fot. UM Świnoujście
budowa tunelu
Fot. UM Świnoujście
budowa tunelu
Fot. UM Świnoujście
budowa tunelu
Fot. UM Świnoujście
budowa tunelu
Fot. UM Świnoujście
budowa tunelu
Fot. UM Świnoujście
budowa tunelu
Fot. UM Świnoujście

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl