Co się dzieje na przebudowie Modrej i Koralowej?

Cały czas trwają prace budowlane na ulicy Modrej i Koralowej. Najważniejsze roboty budowlane są obecnie wykonywane na odcinku od ul. Wroniej do Zaściankowej.

Są to głównie prace związane z przebudową sieci podziemnych, czyli budowa kanalizacji deszczowej, budowa wodociągu, usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych. Na wykorytowanych odcinkach ulicy ułożone są warstwy stabilizacji podłoża oraz podbudowy. Częściowo wykonywane są chodniki, zjazdy oraz miejsca postojowe. Realizowany był montaż latarni oświetleniowych. Na najbardziej zaawansowanym odcinku (od Wroniej do Szerokiej) trwają prace wykończeniowe.

Zmiana w organizacji ruchu i nieprzyjemne sytuacje

Przebudowywany odcinek ul. Modrej i Koralowej jest jedną z tras dojazdowych do Szczecina w dużym stopniu dla mieszkańców Bezrzecza i Gminy Dobra. Ze względu na wysokie natężenie ruchu, na terenie objętym robotami wprowadzano tymczasową organizację ruchu, której celem jest zmniejszenie do minimum ruchu samochodowego. Zachowane zostały dojazdy do posesji i firm, sąsiadujących z terenem ulic objętych przebudową, dla których Wykonawca wydawał przepustki. Priorytet w przejeździe ma komunikacja miejska. Pozostali kierowcy mający dostęp do dróg wyjazdowych z osiedli i posesji. Zgodnie z tymczasową organizacją ruchu kierowani są objazdem przez Węzeł Głębokie. Niestety mimo zastosowania takich środków, na terenie inwestycji dochodziło i wciąż dochodzi do incydentów, których negatywne skutki odczuwa Wykonawca i osoby pracujące na budowie. Wyzwiska, kłótnie, czy ataki gazem pieprzowym prowadzą do sytuacji, że robotnicy nie chcą dalej pracować. Taka sytuacja ma przełożenie na szybkość robót. Dlatego w ostatnim czasie w rejonie budowy wykonywane były wzmożone kontrole służb odpowiedzialnych za zachowanie porządku. Kolejne pewnie będą przeprowadzane w najbliższym czasie.

Kilka słów o inwestycji

Inwestycja dotyczy przebudowy ul. Modrej i Koralowej. Prace obejmują m.in. takie działania, jak:

 • poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
 • wykonanie pasów rowerowych;
 • przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
 • przebudowa zatok autobusowych;
 • przebudowa i budowa chodników;
 • przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudową;
 • wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa kanału technologicznego;
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
 • remont przepustu;
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 23,8 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

przebudowa Modrej i Koralowej
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Modrej i Koralowej
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Modrej i Koralowej
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Modrej i Koralowej
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Modrej i Koralowej
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Modrej i Koralowej
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Modrej i Koralowej
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl