Co dalej z budową drogi rowerowej z Międzyzdrojów do Wisełki?

W sprawie budowy drogi rowerowej z Międzyzdrojów do Wisełki konieczna jest pozytywna opinia dyrektora WPN i zgoda Ministerstwa Środowiska i Klimatu. Nadbałtycki szlak biegnie przez tereny szczególnie chronione, więc obowiązują też szczególne procedury. Decyzji jednak wciąż nie ma.

W maju 2020 r. projektanci wystąpili z wnioskiem o wydanie „zezwolenia na odstępstwa od zakazów” obowiązujących na terenie parków narodowych. Pozytywnego rozstrzygnięcia nadal nie ma. Dlatego o przychylność dla tej inwestycji apeluje marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Więcej bezpiecznych i równych kilometrów

Nadzorujący większość infrastrukturalnych inwestycji w regionie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje wybudować jeszcze 10 kilometrów asfaltowej ścieżki, z Wisełki do Międzyzdrojów. Żeby cykliści nie musieli męczyć się na piaszczystych duktach lub „uciekać” na pobocza przed samochodami.

To kluczowy, bardzo oczekiwany i bardzo atrakcyjny fragment szlaku wybrzeżem Bałtyku – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.Między Międzyzdrojami a Dziwnowem są piękne plaże, zjawiskowe klify, raj dla osób kochających aktywny wypoczynek. Dlatego chcemy jak najszybciej wybudować tu autonomiczną, bezpieczną drogę dla rowerzystów, wzdłuż DW102. Takie poprowadzenie trasy gwarantuje, że będzie ona dostępna dla wszystkich, także osób z ograniczoną sprawnością.

Minister i dyrektor parku muszą się zgodzić

Aby projektanci i budowlańcy mogli przystąpić do pracy potrzebne jest jednak zielone światło z Ministerstwa Środowiska. Dlaczego? Ponieważ DW 102 przecina Woliński Park Narodowy. A parki narodowe to tereny, gdzie przyroda i krajobraz znajduje się pod szczególną ochroną. Obowiązuje tam zakaz budowy obiektów, urządzeń technicznych, sieci energetycznych itd. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

Zezwolenie na działania w parku narodowym, np. realizację inwestycji budowlanej – wydaje Minister Środowiska i Klimatu. Wnioskodawca musi uzasadnić, że działania nie zaszkodzą przyrodzie parku narodowego, m.in. wiążą się z „inwestycją liniową celu publicznego”, czyli budową drogi publicznej. Trasa rowerowa spełnia te kryteria.

Pracownia projektowa Projbud, działająca w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, pond poł roku temu wystąpiła z wnioskiem do MŚiK o „wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów”. Procedury się przeciągają.

Apel marszałka województwa

26. stycznia pismo w tej sprawie skierował do Ministra Środowiska i Klimatu Michała Kurtyki marszałek województwa. Olgierd Geblewicz wyjaśnia, że sieć długodystansowych tras rowerowych komunikujących całe województwo jest projektem o dużym znaczeniu gospodarczym oraz ekologicznym. Marszałek podkreśla, że Velo Baltica (międzynarodowe Euro Velo 10 i 13) to najważniejsza i najpopularniejsza trasa rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Na większości odcinków już w pełni przystosowana do potrzeb ruchu rowerowego i bezpieczna. W 2020 r. ukończono większość fragmentów trasy we wschodniej części regionu, aż do granic z województwem pomorskim. W 2021 r. zakończą się prace na terenie gmin Rewal i Trzebiatów. Trwają prace na zachód od Międzyzdrojów, w kierunku Świnoujścia.

Marszałek województwa w korespondencji do MŚiK wyjaśnia również, dlaczego najkorzystniejszy dla przyszłych użytkowników jest przebieg trasy rowerowej przy DW 102:

Z badań ruchu przeprowadzonych przez pracowników Urzędu wynika, że jedynie połowa rowerzystów korzysta z wyznaczonego na terenie Parku szlaku rowerowego, a druga połowa jedzie krętą, wąską i obciążoną ruchem drogą wojewódzką nr 102 przecinającą Park. Dzieje się tak z uwagi na fatalny stan nawierzchni szlaku na terenie należącym do Nadleśnictwa Międzyzdroje oraz ogólne niedostosowanie szlaku do niektórych typów rowerów – argumentuje marszałek Olgierd Geblewicz.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl