Budowa zbiornika retencyjnego na Warszewie zakończona

Właśnie skończyły się prace dotyczące budowy zbiornika retencyjnego na ulicy Północnej i Wapiennej. Inwestycja jest odbierana. Trwają procedury zmierzające do rozliczenia się z inwestycji.

O inwestycji

Zbiornik znajduje się w rejonie ronda przy ul. Północnej i Wapiennej. Konstrukcja ma objętość całkowitą wynoszącą ok. 5500m3. Powierzchnia zbiornika to 0,40ha a jego głębokość to 2,9m. Skarpy zbiornika zrobione zostały z bentomaty oraz koszy gabionowych. Kosze wypełnione są kostką  z rozbiórek szczecińskich ulic. Zbiornik ma odpływ sterowany z regulatorem przepływu oraz zastawkę naścienną kanałową dla awaryjnego przepuszczenia wód powodziowych W ramach robót przebudowane zostało również koryto strumienia Warszewiec na odcinku blisko. 1,4 km. Wykonane zostały nasadzenia, barierki zabezpieczające, bariera energochłonna wzdłuż ulicy Fińskiej, zainstalowano szlabany oraz wykonano niezbędne prace drogowe w rejonie ulicy Fińskiej.

Koszt inwestycji to ponad 6,6 mln zł brutto. Prace zakończyły się w listopadzie br. W minionych dniach zakończono odbiory inwestycji. Trwa procedura rozliczenia się z wykonawcą za zrealizowane prace.

Inwestycję nadzorował Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin
ukończony zbiornik
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl