Budowa tunelu w Świnoujściu z lotu ptaka [zdjęcia]

Trwa budowa tunelu w Świnoujściu, która jest skrupulatnie dokumentowana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Zobacz najnowsze zdjęcia z lotu ptaka, na których widoczny jest postęp prac.

Na drogach prace koncentrują się na budowie oraz przebudowie sieci i uzbrojenia terenu, a także infrastruktury drogowej. Na placu budowy trwają prace porządkowe oraz utrzymaniowe.

Najnowsze zdjęcia z lotu ptaka wykonane zostały po obu stronach budowy tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin.

Fot. Urząd Miasta Świnoujście

Budowa tunelu w Świnoujściu z lotu ptaka Budowa tunelu w Świnoujściu z lotu ptaka Budowa tunelu w Świnoujściu z lotu ptaka Budowa tunelu w Świnoujściu z lotu ptaka Budowa tunelu w Świnoujściu z lotu ptaka Budowa tunelu w Świnoujściu z lotu ptaka

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi klasy GP pomiędzy wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu, na odcinku od ul. Karsiborskiej na wyspie Uznam do skrzyżowania z ul. Duńską i ul. Fińską na wyspie Wolin, o łącznej długości ok. 3,2 km. Zakres Inwestycji obejmuje budowę tunelu drążonego w technologii maszyny TBM pod cieśniną Świny o długości ok. 1483,80 m wraz z dojazdami do tunelu w postaci wykopu otwartego i tunelu wykonywanego metodą stropową na wyspie Uznam oraz na wyspie Wolin. Elementami układu drogowego będą również: drogi dojazdowe do tunelu, plac manewrowy, skrzyżowanie – rondo na wyspie Wolin i skrzyżowanie typu T na wyspie Uznam. W zakresie inwestycji jest również przebudowa istniejących przyległych ulic.

Zadanie Inwestycyjne realizowane w ramach Projektu pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Woli w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”, Działanie 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego, Oś Priorytetowa IV – Infrastruktura drogowa dla miast, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl