Budowa tunelu w Świnoujściu – co udało się zrobić w ciągu dwóch lat?

Minęły dwa lata od rozpoczęcia budowy komory startowej dla maszyny, która wydrążyła tunel pomiędzy wyspami Uznam i Wolin. Co wydarzyło się w tym czasie? Na jakim etapie jest aktualnie ta inwestycja drogowa?

Na tunel pomiędzy największymi zamieszkanymi wyspami Uznam i Wolin mieszkańcy czekali od dziesięcioleci. Idea nabrała realnych kształtów 17 września 2018 roku, gdy Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz podpisał z wykonawcą umowę na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin.

W lipcu 2019 roku opracowano projekt budowlany, a w październiku wykonawca otrzymał zezwolenie na realizację tej inwestycji drogowej (ZRID).

W październiku 2020 do Świnoujścia przypłynęła maszyna drążąca TBM (Tunnel Boring Machine). Po jej złożeniu w komorze startowej, w marcu 2021 ruszyło drążenie tunelu. Już we wrześniu tego samego roku TBM dotarła do komory odbiorczej na wyspie Wolin i zakończyła drążenie.

Co dziś dzieje się na budowie

Samo wydrążenie tunelu nie oznacza zakończenia inwestycji. W tej chwili trwają prace przy budowie wyjść awaryjnych i jezdni. Po obu stronach tunelu powstają drogi dojazdowe, skrzyżowania, plac manewrowy. Przebudowywane są też przylegające ulice. Budowane są ścieżki rowerowe i chodniki.

Obecnie na wyspie Uznam wykonano już prawie w całości warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej i roboty brukarskie. Położenie ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu planowane jest wkrótce. Z kolei na wyspie Wolin zaawansowanie rzeczowe robót drogowych wynosi 59%. Częściowo wykonano nowy układ jezdni z  warstwą wiążącą i prawie połowę  robót brukarskich. Przed nami jeszcze m.in. rozbiórka dotychczasowych dróg i połączenie ulic Fińskiej, Duńskiej oraz wjazdu do tunelu z nowym układem drogowym.

To będzie najdłuższy tunel w Polsce

Gotowy tunel wraz z drogami dojazdowymi  będzie miał prawie 3,2 km długości. A sam odcinek wydrążony przez TBM dokładnie 1483,8 metrów. Tunel pod Świną będzie więc najdłuższą przeprawą podwodną w Polsce, która mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom zapewni dogodną komunikację.

Głównym Inwestorem jest Gmina Miasto Świnoujście. Inwestorem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Wykonawca to konsorcjum PORR/ Gülermak. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrentz.

Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 900 milionów złotych, z czego prawie 775,7 milionów to dofinansowanie z Unii Europejskiej (85 procent). Pozostałe środki Gmina Miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl