Parking przy Alei Wojska Polskiego zamiast kortów tenisowych i drzew

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji poszukuje firmy, która na terenie kortów tenisowych przy Alei Wojska Polskiego wybuduje parking. W planach inwestycji oprócz budowy, znajduje się wycinka drzew.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II Etapu Budowy Hali Tenisowej, czyli prac drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu polegających na budowie i oświetleniu parkingu oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac rozbiórkowych, a także wykonaniu m.in.: utwardzeń dróg wewnętrznych i chodników z kostki „polbruk” oraz tzw. małej architektury, czyli stojaków rowerowych, koszy na śmieci i ławek. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą składać swoje oferty do 22.01 br. do godz. 9.00.

Ale oprócz budowy parkingu i zagospodarowania terenu w dokumentach przetargowych znajduje się informacja o planowanej wycince 7 drzew.

Pod topór mają iść:
3 Klony pospolite,
Sosna pospolita
Klon jesionolistny
Klon jawor
Lipa drobnolistna

Wycięcie tych drzew ma zostać skomensowane nowymi nasadzeniami. Jednak nasadzenia kompensacyjne są zaplanowane w Dąbiu.

Jak czytamy w poście radnego p. P.Słowika o planowanej wycince: Wszystkie drzewa to dorodne okazy, przed którymi jeszcze dziesiątki lat życia i produkcji tlenu. Wiecie gdzie mają się pojawić nasadzenia, tak zwane, kompensacyjne? W Dąbiu. Tak, wycięcie drzew przy al. Wojska Polskiego, pozbawienie tego obszaru ponad 100 metrów kwadratowych powierzchni biologicznie czynnej, ma być skompensowane nasadzeniami na drugim końcu Szczecina. Oczywiście nie ma tutaj mowy o nasadzeniu trzykrotnie większej ilości drzew niż liczba wycinanych, aby można było mówić, o jakiejkolwiek realnej kompensacji. Nawet nie jest to drzewo za drzewo. Za wycinkę 7 dorodnych drzew, planuje się posadzić 5 sztuk, małych trzyletnich sadzonek.

Radny zastanawia się jaki jest sens likwidacji kortów tenisowych w celu budowy w tym miejscu parkingu. Jest to kolejne betonowanie przestrzeni miejskiej kosztem zieleni.

O drzewa przy Alei Wojska Polskiego zamierza walczyć radny Przemysław Słowik, składając interpelację w tej sprawie do Prezydenta Krzystka oraz kierując zapytanie do Wojewódzkiego Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie zasadności planowanej wycinki i możliwości zablokowania tego postępowania.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl