Budowa sieci dróg Pomorza Zachodniego

09:44
S11 estakada na odcinku Kłanino-Bobolice

Trwa rozbudowa Dróg Pomorza Zachodniego w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Docelowo w województwie zachodniopomorskim ma powstać ok. 650 km dróg ekspresowych i autostrad. Gotowych jest 325 km takich dróg, a kolejne odcinki są w budowie. W ciągu najbliższych 2 lat planowane jest zakończenie tych inwestycji.

S11 Koszalin Bobolice – budowa 48 km nowej drogi

Droga S11 ma połączyć Kołobrzeg i Koszalin z Poznaniem, a dalej aglomeracją górnośląską. Na terenie Pomorza Zachodniego realizacja tej drogi jest już zaawansowana, w ostatnich latach zostały oddane obwodnica Szczecinka, a także odcinek wspólny z S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina.

W 2020 roku podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę kolejnych trzech odcinków S11 o łącznej długości 48 km i wartości 1,5 miliarda złotych. W połowie ubiegłego roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Obecnie na całej inwestycji trwają intensywne prace budowlane. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2023 r.

S3 do samego Świnoujścia

Droga ekspresowa S3 to część korytarza transportowego łączącego Skandynawię z Adriatykiem. Jest to również główna magistrala drogowa wzdłuż zachodniej granicy Polski, która łączy ze sobą trzy autostrady – A6, A2 i A4. Trasa ta jest sukcesywnie budowana od 2007 r. W ubiegłym roku oddano do ruchu odcinki Miękowo – Brzozowo i Miękowo – Rzęśnica. Trwają pracę na ostatnim fragmentem tej drogi, tj. Świnoujście – Troszyn.

Nowa trasa będzie w większości przebiegała w korytarzu istniejącej DK3 z korektami tam, gdzie wymagają tego parametry geometryczne drogi ekspresowej. Z tego powodu w wielu miejscach wprowadzono tymczasowe organizacje ruchu, które wielokrotnie będą ulegały zmianie. Zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2024 roku.

Prace wewnątrz tunelu w Świnoujściu

W ubiegłym roku został wydrążony tunelu w Świnoujściu. Po wydrążeniu tunelu ruszyły dalsze prace konstrukcji wewnętrznych – płyt stropowych i jezdnych, a także elementów galerii ewakuacyjnej. Obecnie wykonywana jest już obudowa zasadnicza. W tunelu zostaną wykonane też wszelkie instalacje – wentylacji, monitoringu, pożarowe, nadzoru i sterowania ruchu. W przyszłym roku tunel powinien zostać oddany do ruchu.

Inwestorem jest Miasto Świnoujście, a GDDKiA Inwestorem Zastępczym. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna szacowana wartość inwestycji to 913,8 mln złotych, a maksymalna wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 775 mln złotych.

DK13 ominie Przecław i Warzymice

W ubiegłym roku została podpisana umowa na realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 o długości 4,2 km. Dwujezdniowa droga klasy GP umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z podszczecińskich miejscowości. Obecnie wykonawcy prowadzą roboty ziemne, wykonywane są warstwy podbudowy z kruszywa, zaawansowane są prace konstrukcyjne przy wiaduktach. W przyszłym roku planowane jest jej uruchomienie.

Dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa

W sierpniu ubiegłego roku ruszyły prace przy dokończeniu obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6. Na odcinku o długości 7,9 km pomiędzy węzłem Koszalin Wschód i Sianowem wystąpiły odmienne od wcześniej stwierdzonych warunki geologiczne, co wymusiło zmiany w projekcie drogi. Obecnie wykonywane są prace mające na celu wzmocnienie podłoża, trwają również pozostałe prace drogowe. Wykonywane są obiekty mostowe, w tym posadowienie podpór estakady na przecięciu S6 z linią kolejową. Powstaje również nowy węzeł Sianów Zachód. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na druga połowę przyszłego roku.

Finał prac przy węźle Szczecin Kijewo

W ostatnich miesiącach w miarę postępu udrażniano przejazd przez węzeł drogowy Szczecin Kijewo. Po zakończeniu przebudowy kierowcy zyskali nowoczesny węzeł drogowy na połączeniu autostrady A6 i DK10. Dzięki nowym łącznicom o znacznie łagodniejszych łukach, normatywnym pasom włączeń i wyłączeń, jezdniom zbiorczo-rozprowadzającym w ciągu A6 i nowym wiaduktom – węzeł zapewnia teraz większą przepustowość, komfort przejazdu i bezpieczeństwo niż przed przebudową.

Kolejne budowy ruszą jeszcze w tym roku

W lutym tego roku złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31, natomiast w maju dla obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. Obie inwestycje powstaną w formule Projektu i Buduj.

W sierpniu br. planowane jest podpisanie umowy na budowę odcinka DK11 łączącego rondo Janiska w Kołobrzegu z węzłem S5 Kołobrzeg Wschód. Po podpisaniu umowy przekazany zostanie wykonawcy plac budowy i ruszy budowa dwujezdniowej drogi klasy GP o długości 1,5 km.

Na III kwartał br. planowane jest podpisanie umów na realizację odcinków S6 Koszalin-Słupsk o długości 46 km. Wykonawcy będą musieli jeszcze przygotować projekty wykonawcze, ale decyzje ZRID są już uzyskane i w tym roku pierwsze, wstępne prace będą mogły już się rozpocząć.

Wymiana gruntu na budowie drogi S3 Świnoujście-Troszyn fot. GDDKIA
S3 węzeł Dargobądź fot. GDDKIA
S11 estakada na odcinku Kłanino-Bobolice fot. GDDKIA
S11 na odcinku Zegrze Pomorskie – Kłanino

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl