Betonowanie na moście nad Kanałem Zielonym

Prace związane w remontem mostu nad Kanałem Zielonym idą zgodnie z harmonogramem. Na przełomie maja i czerwca ruch powinien zostać przeniesiony na nowe przęsła.

Zakończono połówkowy montaż belek 12 belek prefabrykowanych o łącznej macie ponad 104 ton. Do końca marca wbudowano też ponad 17 ton zbrojenia przęseł. Obecnie trwa montaż zbrojenia podpór oraz betonowanie płyty pomostu etapu I. Do wbudowania około 135 m3 betonu. Przypominamy, że w ramach prac wymieniany jest ustrój nośny z wykorzystaniem istniejących podpór.

W ramach podpisanej umowy planowane są następujące prace:

  • rozbiórka istniejących przęseł
  • wykonanie nowych przęseł ustroju nośnego z belek prefabrykowanych
  • remont istniejących podpór
  • budowa kanalizacji deszczowej (podłączenie odwodnienia mostu do kanalizacji istniejącej)
  • przebudowa oświetlenia
  • przebudowa wodociągu, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  • demontaż nieczynnego gazociągu

Umowa została podpisana z firmą NIWA Szczecin Sp. z o.o. na kwotę  5.421.547,64 zł brutto.

Na moście degradacji uległy prefabrykowane dźwigary, a korozji łożyska wałkowe. Na podstawie ekspertyzy stwierdzono, że miejscami obiekt został niedbale wykonany i zaprojektowany, co wpłynęło na jego małą trwałość. W 2019 roku, aby nie obniżać nośności do 20 ton, zapadła decyzja o zawężeniu i wprowadzenia ruchu jednym pasem.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl