Aleja Wojska Polskiego – stan prac [zdjęcia]

Jest coraz więcej zmian na przebudowywanym fragmencie Wojska Polskiego. Można już zobaczyć pierwsze części nowego chodnika oraz kostki nowej jezdni. Prace budowlane wykonywane są na całym śródmiejskim odcinku al. Wojska Polskiego. Między Placem Zgody a ul. Jagiellońską nadal obowiązuje zakaz ruchu. Tam obecnie wykonywane są prace dotyczące budowy sieci teletechnicznej i oświetlenia. Wykonywane są też roboty nawierzchniowe (układanie płytek chodnikowych, krawężników) i kostka nowej nawierzchni jezdni.

Pozostałe prace

Pomiędzy Placem Zgody a Placem Zwycięstwa rozebrano fragmenty starej nawierzchni i część chodników. Realizowane są podbudowy pod nową konstrukcję jezdni i prace przy przebudowie sieci wodociągowej i C. O. Wykonywane są przykanaliki na sieci deszczowej.

Co z drzewami na placu budowy?

W ostatnich dniach lutego 2022 roku zostały wykonane zabiegi pielęgnacyjne ocalałej wierzby białej. Polegały one na przykład na: całkowitym zlikwidowaniu dolnego piętra korony, które pozostało po wyłamaniu części konaru, zlikwidowaniu z korony posuszu oraz zrobieniu cięć formujących kształt korony. Obniżono również wysokość drzewa przez systematyczne usunięcie gałęzi- odrostków górnych pięter korony, które powstały w wyniku zabiegu ogławiania w poprzednich latach. Skrócono również gałęzie, które mają zostać zachowane. Założono dwa wiązania elastyczne, które zabezpieczają koronę drzewa przed samoczynnym połamaniem się. Obszar prac pielęgnacyjnych został ustalony z Ogrodnikiem Miasta. Na obszarze inwestycji są trwale określane i oznakowane strefy ochrony drzew. Wymienione tutaj działania są zgodnie z zarządzeniem dot. standardów zieleni w Szczecinie.

ETAP I

Przebudowa układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowa sygnalizacji świetlnych, budowa oświetlenie ulicznego, budowa elementów małej architektury, budowa fontanny oraz zmiana organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” Szczecina. Planowane jest posadzenie reprezentacyjnych drzew dla miasta. Będą to między innymi kolumnowe platany oraz magnolie. Inwestycja obejmuje nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody i wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia będą na prawie kilometrze nowej alei. Będą posadzone krzewy, trawy i byliny.

ETAP II

Wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie prac budowlanych. Będą one polegały na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Prace obejmują również przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

Mają zostać zakończone III kwartale 2023 roku. Koszt inwestycji to 80 728 637,11 zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl