Aleja Wojska Polskiego – prace brukarskie i sieciowe oraz nasadzenia [zdjęcia]

Przebudowa śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego idzie do przodu. Wykonywane są prace brukarskie i sieciowe. Platany się zazieleniły. Między Placem Zgody a ulicą Jagiellońską wykonywane są roboty przy krawężnikach i obrzeżach. Można zobaczyć coraz dłuższy fragment nowej nawierzchni na drugiej jezdni. Zaczęło się też układanie nawierzchni wewnętrznych zatok parkingowych dla samochodów. Ustawiono nowe słupy oświetleniowe.  Na pozostałych fragmentach poza pracami rozbiórkowymi i ziemnymi, realizowana jest przebudowa sieci.

Miasto kontaktuje się z przedsiębiorcami

Miasto jest otwarte na utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność wzdłuż przebudowywanego odcinka alei Wojska Polskiego. Prośby o kontakt zawsze doczekają się odpowiedzi. Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i wykonawcy brali udział już kilka razy w spotkaniach z przedsiębiorcami. Chodziło o wyjaśnienie wszystkich kwestii w zakresie inwestycji. Wszystkie sprawy rozpatrywane są indywidualnie. Inwestycja jest wykonywana na wielu etapach. Poszczególne elementy infrastruktury w mniejszym lub w większym zakresie, będą dostępne w różnych okresach. Miasto ma świadomość ograniczeń. Natomiast ze względu na umiejscowienie w centrum oraz rozrzut prowadzonych prac, nie da się zachować ruchu pieszego, ani samochodowego z jednoczesnym zagwarantowaniem możliwości parkowania wzdłuż alei. Wynika to z kwestii bezpieczeństwa, zarówno w odniesieniu do pracowników budowlanych, jak i do osób, które poruszają się po terenie budowy. Tam, gdzie można realizować dostawy i dojazdy, zagwarantowane jest również dojście do każdego lokalu.

Aleja Wojska Polskiego

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Etap I inwestycji

To przebudowa układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. W zakresie tej inwestycji jest również przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowa sygnalizacji świetlnych, budowa oświetlenie ulicznego, budowa elementów małej architektury, budowa fontanny oraz zmiana organizacji ruch (wprowadzenie ruchu uspokojonego). Bardzo ważnym elementem prac będą nasadzenie drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, będzie „zielonym salonem”. Pojawią się reprezentacyjne drzewa, które są jednocześnie długowieczne i monumentalne. Wśród nich będą przepiękne magnolie oraz kolumnowe platany. Projekt to również nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody i wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr nowej alei. Będą to nowe krzewy, trawy i byliny.

Etap II inwestycji

Obejmuje on zrealizowanie dokumentacji projektowej, a później wykonanie prac budowlanych. Mają one polegać na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Prace będą obejmowały przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Prace będą dotyczyły również przebudowy nawierzchni jezdni i chodników, budowy ścieżek rowerowych, zlikwidowanie kolizji z obecną infrastrukturą, przebudowy i stworzenia sygnalizacji świetlnych, przebudowy tramwajowej sieci trakcyjnej oraz systemu sterowania rozjazdu, przebudowy oświetlenia ulicznego, budowy systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowania terenu elementami małej architektury, w tym nasadzeniami drzew i krzewów.

Prace mają być zakończone III kwartale 2023 roku. Koszt prac to ponad 80 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl